Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic demana simplificar i agilitzar els tràmits per a expedició del títol de família monoparental

Actualitat del Síndic

El Síndic demana simplificar i agilitzar els tràmits per a expedició del títol de família monoparental

03-11-2017
El Síndic demana simplificar i agilitzar els tràmits per a expedició del títol de família monoparental

El defensor aborda el cas d’una mare custòdia de dos menors que no percep la pensió d’aliments


El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha dictat una resolució dirigida a resoldre les traves burocràtiques per a obtindre el títol de família monoparental en un supòsit molt concret i alhora gens excepcional. Es tracta del cas de mares o pares que tenen la custòdia dels fills/es i que no perceben la pensió per aliments, per la qual cosa es troben immersos en un procés de reclamació judicial a l’espera d’una sentència ferma que acredite l’impagament d’aquesta pensió.

En no haver-hi sentència ferma, aquestes famílies monoparentals, no sols han de sol·licitar cada sis mesos la renovació del títol de família monoparental, sinó que, prèviament, han de presentar una nova demanda per reclamació de la pensió d’aliments, un tràmit que comporta un nou desembors econòmic i que situa aquestes persones amb menors a càrrec seu en una situació de més precarietat.

 

6 MESOS PER A RESOLDRE UN TÍTOL QUE TÉ UNA VALIDESA DE 6 MESOS DES QUE ÉS SOL·LICITAT

Aquest és el cas de la ciutadana que va presentar queixa al Síndic, mare de dos xiquets i que assumeix en solitari la responsabilitat principal de la seua atenció i educació. A l’agost de 2016 va presentar una sol·licitud per a obtindre el carnet de família monoparental, que va tardar cinc mesos i mig a resoldre’s. Irònicament, el carnet que li van donar caducava als nou dies. I és que el període de vigència del document en situacions com la de Tània  (a l’espera de sentència ferma sobre la reclamació de la pensió d’aliments) és de sis mesos, els quals comencen a comptar des de la presentació de la sol·licitud i no des de la seua resolució.

Tal com al·lega la Conselleria, la norma marca un termini legal de sis mesos per a resoldre la concessió de títol de família monoparental, per la qual cosa la sol·licitud de Tània es va resoldre dins del termini establit. No obstant això, el Síndic considera que, en esgotar tant aquest termini, les famílies a penes poden gaudir uns dies dels drets i prestacions reconeguts.

Encara que la Conselleria recorda que el decret que regula les famílies monoparentals estableix que els beneficis concedits a aquestes famílies produeixen efectes des de la data de la presentació de la sol·licitud o renovació del títol oficial, la realitat és que prou sovint resulta difícil, per no dir impossible, retrotraure drets o reclamar despeses suportades durant la tramitació del títol, amb els consegüents perjudicis econòmics per a aquestes famílies, moltes de les quals es troben immerses en conjuntures econòmiques complexes.

 

RECOMANACIONS DEL SÍNDIC

Així mateix, la Conselleria avançava en el seu informe al Síndic que actualment estan desenvolupant un nou decret amb l’objectiu d’ampliar la casuística i tipologia de les famílies que poden beneficiar-se d’aquest reconeixement. Tot partint d’aquest punt, el Síndic ha recomanat que, fins que aquesta nova norma entre en vigor, s’agilitze l’expedició del títol en els supòsits que ens ocupen i que es renove de manera automàtica i d’ofici.

Igualment, el Síndic ha proposat a la Conselleria que valore la possibilitat de sol·licitar una declaració jurada de la persona afectada en compte d’exigir una nova demanda per impagament cada vegada que s’haja de renovar el títol de família monoparental.

Notícies relacionades