Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic exigeix a SUMA que eximisca de l’impost de circulació una persona amb discapacitat

Actualitat del Síndic

El Síndic exigeix a SUMA que eximisca de l’impost de circulació una persona amb discapacitat

15-03-2023
El Síndic exigeix a SUMA que eximisca de l’impost de circulació una persona amb discapacitat

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha instat SUMA Gestió Tributària a eximir del pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM o més conegut com “impost de circulació”) una persona que té la seua discapacitat acreditada per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i ratificada per la targeta acreditativa de discapacitat emesa per la Generalitat Valenciana.

La persona afectada va presentar una queixa davant aquesta institució, després que SUMA li denegara l’exempció d’aquest impost. El motiu era, segons aquest organisme, «que no havia acreditat mitjançant l’aportació de la preceptiva certificació de l’òrgan competent que tenia una discapacitat en grau igual o superior al 33%, tal com exigeix l’Ordenança municipal de l’Ajuntament d’Altea i la regulació legal de l’impost». És a dir, SUMA no considerava vàlida ni la resolució de l’INSS per la qual s’aprova la pensió d’incapacitat permanent total, ni la targeta acreditativa de ser persona amb diversitat funcional emesa per la Generalitat Valenciana.

En la seua resolució el Síndic argumenta que, d’acord amb la legislació vigent, l’INSS és un òrgan competent per a acreditar el grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i que, per tant, la seua resolució hauria d’haver sigut admesa per SUMA. Aquest organisme no pot ignorar aquesta norma i ha de vetlar per la millor protecció dels drets de les persones amb discapacitat.

Així mateix, Luna conclou que els pensionistes no han de pagar les conseqüències dels considerables retards de l’Administració autonòmica a l’hora d’expedir els certificats de discapacitat. En aquest sentit, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ꟷconeixedora dels perjudicis generats per aquestes demoresꟷ va crear la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat per a pensionistes de la Seguretat Social que tinguen una pensió d’incapacitat permanent, i també per a pensionistes de classes passives que tinguen una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

«És cert que no pot haver-hi un automatisme entre la incapacitat permanent per al treball i un grau de discapacitat, però, en el cas que ens ocupa, no es requereix conéixer el grau concret de discapacitat, ja que n’hi ha prou amb saber que aquesta és igual o superior al 33%. Tanmateix, sí que és possible i obligatori atendre directament la resolució de l’INSS i la targeta acreditativa de la Generalitat Valenciana sobre aquesta incapacitat per a aplicar els desitjats beneficis fiscals que reclama l’interessat».

Consulteu la nostra resolució sobre aquest supòsit: https://www.elsindic.com/Resoluciones/expedientes/2022/202204066/11947203.pdf

Notícies relacionades