Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic insta a actuar al barranc de Sant Anton d’Elx per a previndre danys per inundacions

Actualitat del Síndic

El Síndic insta a actuar al barranc de Sant Anton d’Elx per a previndre danys per inundacions

11-10-2018
El Síndic insta a actuar al barranc de Sant Anton d’Elx per a previndre danys per inundacions

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha demanat a l’Ajuntament d’Elx i la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori que actuen de manera coordinada, juntament amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, i que adopten les mesures necessàries per a previndre al màxim possible els danys que es poden produir a la zona del barranc de Sant Anton per culpa de les inundacions i avingudes d’aigua.

L’actuació del defensor valencià en aquest assumpte es va iniciar a l’abril d’enguany, arran de la queixa presentada per la Plataforma d’Afectats per les Inundacions del Barranc de Sant Anton. En el seu escrit exposaven al Síndic que s’havien dirigit a les tres administracions afectades per manifestar la seua preocupació i sol·licitar l’adopció de mesures a fi d’evitar el “greu perill que comporten les avingudes d’aigua des del barranc cap a les seues propietats”, com també sobre el trànsit rodat, però a hores d’ara encara no han rebut cap contestació.

En el transcurs de la tramitació de la queixa, la Conselleria va remetre un informe en què feia constar que, segons el Pla d’Acció Territorial sobre Prevenció de Risc d’Inundació de la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), bona part de les cases unifamiliars d’aquella zona estan assentades sobre àrees qualificades de perillositat 4, perillositat 6 i perillositat geomorfològica, a causa de les extraordinàries avingudes d’aigua del barranc de Sant Anton.

Per la seua banda, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va comunicar al Síndic que aquest barranc forma part de l’Àrea de Risc Potencial Significatiu d’Inundació dins del Pla de Gestió de Riscos d’Inundacions elaborat per aquest organisme. Tot i així, en l’informe que van remetre al defensor indicaven que no tenien previst efectuar cap intervenció de manera immediata en l’entorn del barranc.

Cholbi recorda en la seua resolució que les inundacions constitueixen, a la Comunitat Valenciana, el risc natural i induït que més quantitat de danys ha provocat, tant en vides com en béns, al llarg de la història. I és per això que el defensor considera que la prevenció i gestió del risc d’inundació requereix una actuació coordinada entre les administracions i els organismes implicats en matèries relacionades amb les inundacions, ja siguen estatals, autonòmics o locals.

El Síndic també al·ludeix en la resolució al fet que no té competència legal per a dirigir recomanacions a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, ja que aquest organisme pertany a l’Administració General de l’Estat. Tanmateix, considera necessari que els tres departaments afectats ─l’Ajuntament d’Elx, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Conselleria d’Habitatge─ constituïsquen un grup de treball per a aportar una solució efectiva a aquest problema.

Consulteu la resolució del Síndic de Greuges sobre aquest assumpte en:

http://www.elsindic.com/Resoluciones/10980194.pdf

Notícies relacionades