Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic insta a comprovar la insonorització del Conservatori de Castelló

Actualitat del Síndic

El Síndic insta a comprovar la insonorització del Conservatori de Castelló

17-08-2022
El Síndic insta a comprovar la insonorització del Conservatori de Castelló

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, s’ha dirigit a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i a l’Ajuntament de Castelló per a fer-los arribar una sèrie de recomanacions en relació amb els problemes acústics del Conservatori Professional de Música de Castelló.

En concret, Luna ha sol·licitat a la conselleria que comprove el grau de compliment de les mesures preventives detallades en un informe de l’INVASSAT de desembre de 2021, entre les quals destaca l’increment d’aïllament acústic de les aules, el subministrament de materials i elements que produïsquen absorció, reflexió i difusió sobre l’energia sonora, o l’organització de controls de funció auditiva, entre altres coses.

Quant a l’Ajuntament de Castelló, el síndic li insta a comprovar novament l’adequació de les instal·lacions a la normativa en matèria d’edificabilitat i de condicions acústiques.

La intervenció del Síndic es va iniciar a junyd’enguany, després de la queixa presentada per la Delegació a la Comunitat Valenciana de l’Associació de MúsicsProfessionalsd’Espanya en la qualdenunciaven la falta d’insonorització de l’edificidestinat a Conservatori Professional de Música de Castelló. Una situació que no solsestavagenerantmolèstiesalsveïns, sinó que també, segonsl’escrit de queixa, ocasionavaproblemes en la salutdelstreballadors del centrepelsaltsnivellsacústicssuportats.

En la seua resolució, el defensor valencià recorda el dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, i l’obligació de la Conselleria de vetlar per la protecció dels seus treballadors davant dels riscos laborals.

La Conselleria, per la seua banda, va comunicar al Síndic que a desembre de 2021 l’INVASSAT va emetre un informe en relació a la situació d’aquest conservatori en el qual considerava necessari l’aplicació de mesures preventives per a reduir el nivell d’exposició al soroll del professorat del centre. Així mateix, l’administració educativa va detallar les actuacions dutes a terme per a intentar seguir les mesures imposades per l’INVASSAT.

D’altra banda, el Síndic també insisteix en el deure dels ajuntaments de vetlar pel compliment de la normativa en matèria d’edificació i de les condicions acústiques de les edificacions situades dins del seu terme municipal.

Consulta la resolució del Síndic sobre aquest assumpte: 11875903.pdf (elsindic.com)

Notícies relacionades