Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic insta a facilitar els tràmits per a aconseguir l’acreditació de víctima de violència de gènere

Actualitat del Síndic

El Síndic insta a facilitar els tràmits per a aconseguir l’acreditació de víctima de violència de gènere

21-03-2024
El Síndic insta a facilitar els tràmits per a aconseguir l’acreditació de víctima de violència de gènere

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, insta la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge a facilitar i simplificar els tràmits per a aconseguir l’acreditació de víctima de violència de gènere, amb el que s’evitaria també revictimitzar la dona maltractada.

En la seua resolució, Luna demana que s’amplien els organismes amb capacitat d’emetre informes per a aconseguir l’acreditació de víctima de violència de gènere. Fins ara, només tenen capacitat per a això els Centres Dona 24h, però el defensor recomana que també puguen fer-ho els serveis socials municipals i les oficines d’Atenció a Víctimes del Delicte (OAVD). En aquest últim cas, com les OAVD depenen de la de Justícia i Interior, el defensor recomana que es coordinen les conselleries de Serveis Socials i la de Justícia i Interior.

Així mateix, el Síndic requereix a Serveis Socials que complisca amb la seua funció inspectora i comprove l’adequada prestació dels serveis dels Centres Dona 24h, dels d’Atenció residencial a les persones adultes o a la infància i l’adolescència, i també dels centres residencials integrats en la Xarxa de la Generalitat d’Assistència Social Integral a les Víctimes de Violència sobre la Dona.

A més, aquesta institució demana al govern de la Generalitat que avalue el funcionament del sistema d’acreditació/informació del títol de víctima de violència de gènere des de la seua implantació i la seua posterior actualització a novembre de 2021.

El Síndic va iniciar el 9/05/2023 aquesta investigació d’ofici arran de les queixes presentades per particulars i per associacions que treballen en l’àmbit de l’erradicació de la violència de gènere de la Comunitat Valenciana, en les quals denunciaven les demores a donar cites en els Centres Dona 24h, la revictimització que patien les dones i les dificultats per a obtindre l’acreditació de víctima de violència de gènere.

En les conclusions de la seua investigació, Luna manifesta que les administracions públiques tenen l’obligació de proporcionar a les víctimes, sobretot a les de violència de gènere, un estatus de protecció i atenció que evite que es puga provocar una victimització secundària; és a dir, que genere a la víctima un mal o un perjudici addicional als ja derivats de patir la situació de violència. No és admissible que el contacte de la víctima amb el procés administratiu li supose un nou front addicional a més del que ja ha patit, siga físic i/o psíquic.

La victimització secundària sol entendre’s com les conseqüències psicològiques, socials, jurídiques i econòmiques negatives que deixen les relacions de la víctima amb el sistema institucional, en el cas que ens ocupa d’informació i protecció. Tot això, suposa un xoc frustrant entre les legítimes expectatives de la víctima i la realitat institucional, involucrant una pèrdua de comprensió sobre el patiment psicològic i físic que ha causat la violència i el maltractament, que deixa la víctima desolada i insegura i genera una pèrdua de fe en l’habilitat de la comunitat, els professionals i les institucions per a donar resposta a les seues necessitats.

Si obliguem la dona a acudir primer als serveis socials municipals o a les oficines d’Atenció a Víctimes del Delicte on conta la seua dura experiència, a haver de repetir-ho davant d’un Centre Dona 24h, l’Administració transmet a la dona una desconfiança “de facto” sobre la veracitat del seu relat. Una desconfiança que s’estén també a les professionals dels dispositius d’atenció a què ha acudit en primera instància i als mateixos organismes.

És per això que l’obligatorietat que les dones i menors víctimes de violència de gènere que són ateses en altres dispositius especialitzats (serveis socials i/o OAVD), hagen de passar pels Centres Dona 24 h podria emmarcar-se en la definició de victimització secundària.

Consulta la Resolució completa del Síndic sobre aquest assumpte

Notícies relacionades