Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic insta a millorar la difusió i el règim de compatibilitats de «l’assistent personal» en el sistema de la dependència

Actualitat del Síndic

El Síndic insta a millorar la difusió i el règim de compatibilitats de «l’assistent personal» en el sistema de la dependència

20-05-2022
El Síndic insta a millorar la difusió i el règim de compatibilitats de «l’assistent personal» en el sistema de la dependència

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha dirigit una bateria de recomanacions a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a impulsar la prestació de l’«assistència personal» dins del sistema de dependència de la nostra Comunitat.

Una de les mesures demanades pel defensor té a veure amb fer més difusió d’aquesta prestació entre els serveis socials, les persones amb discapacitat i les seues famílies, ja que, actualment, l’«assistent personal» és una figura residual dins dels recursos i serveis que s’ofereixen en el Sistema d’Atenció i Suport a la Dependència (SAAD). El desconeixement d’aquesta prestació no es produeix només en les persones amb dependència, sinó fins i tot entre part dels serveis socials mateixos, els quals obliden proposar aquesta opció i opten per altres de més clàssiques, com ara curadors no professionals en l’àmbit familiar, centres de dia o residencials, etc.

Per al Síndic també és important que hi haja més agilitat i rapidesa en la resolució dels PIA, ja que la demora actual desincentiva els possibles sol·licitants d’assistència personal a l’hora de marcar aquesta preferència, per culpa del cost que han de suportar fins que l’Administració els abone les mensualitats amb caràcter retroactiu. Luna recorda que per a la prestació d’«assistent personal» cal contractar una persona de manera privada i aportar la documentació pertinent, o bé recórrer a una empresa acreditada i avançar una quantia elevada de diners durant uns mesos, mentre no es reconega la prestació, una situació que no és fàcil de suportar. És per això que reclama més agilitat en la resolució i l’abonament sense demores de les mensualitats d’aquesta prestació, com també un increment del seu import econòmic, a fi que contribuïsca a una llibertat real quan la persona dependent haja de triar entre els diversos recursos i prestacions.

Una altra de les recomanacions dirigida a la Conselleria té a veure amb la complementarietat d’aquesta prestació. Una vida tan autònoma i independent com siga possible s’aconsegueix fent compatibles diversos recursos i prestacions que no encotillen les opcions vitals i permeten desenvolupar-se més enllà de les activitats i atencions rebudes en un centre. A hores d’ara la prestació econòmica d’«assistència personal» és compatible amb el servei de teleassistència i els serveis de promoció de l’autonomia o la seua prestació vinculada, excepció feta dels habitatges tutelats. El síndic emplaça l’Administració a regular amb generositat el règim de compatibilitats en favor de la figura de l’«assistència personal». Especialment, considera necessari que es puga compatibilitzar amb els centres d’atenció diürna, i així garantir la realització d’un projecte personal de vida amb més autonomia.

La resolució del Síndic també aprofundeix en el nombre de persones que actualment gaudeixen d’aquesta prestació per províncies (175 en total), i diferencia entre menors d’edat i adults, les persones que estan esperant-la o el perfil dels assistents personals, entre altres detalls.

Ací podeu consultar la nostra resolució:11848067.pdf (elsindic.com)

Notícies relacionades