Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic insta Paterna a eximir del pagament de la plusvàlua una veïna que va haver d’oferir el seu habitatge com a dació en pagament

Actualitat del Síndic

El Síndic insta Paterna a eximir del pagament de la plusvàlua una veïna que va haver d’oferir el seu habitatge com a dació en pagament

25-05-2017
El Síndic insta Paterna a eximir del pagament de la plusvàlua una veïna que va haver d’oferir el seu habitatge com a dació en pagament

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a l’Ajuntament de Paterna per a recomanar-li que eximisca del pagament de l’impost de valor de terrenys de naturalesa urbana (conegut com plusvàlua) una veïna de la localitat que va acudir al defensor per allò que considerava una actuació abusiva de l’Administració local.

En el seu escrit de queixa al Síndic l’afectada explicava que, fa un any, va haver de lliurar sa casa per a saldar el deute hipotecari que no podia assumir. Al cap d’uns mesos va rebre una carta de l’Ajuntament de Paterna en què se li requeria el pagament de l’impost de la plusvàlua, la qual cosa va portar l’afectada a presentar un recurs de reposició contra la liquidació davant del consistori i va adjuntar el document notarial de l’operació en què es detallava l’exempció de l’impost. No obstant això, l’Administració local va desestimar la petició.

Sobre aquesta problemàtica el Síndic recorda que el Reial decret llei 8/2014 va declarar exemptes de pagament les transmissions de l’habitatge habitual realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials, és a dir, eximia del pagament de la plusvàlua municipal les persones afectades per la dació en recompensa del seu habitatge habitual.

En el cas concret que ens ocupa, el defensor del poble valencià indica que “la dació en pagament feta per aquesta veïna va ser per necessitat, fruit de la situació econòmica en què es trobava” i afegeix que “no es tracta d’una operació que li haja reportat cap benefici ni que haja augmentat la seua capacitat econòmica, ja que la contraprestació és únicament i exclusivament l’extinció d’un deute i la pèrdua de l’habitatge”.

El defensor del poble valencià és plenament conscient de les circumstàncies econòmiques actuals que especialment pateixen les persones en situació de risc d’exclusió social. Per això, demana a les administracions públiques que se sensibilitzen amb les persones que, per la seua situació socioeconòmica, professional o laboral, han hagut de sol·licitar la dació en pagament i han fet un lliurament forçós del seu habitatge habitual davant de la impossibilitat d’assumir els compromisos de pagament del deute hipotecari adquirit.

La resolució del Síndic sobre aquest assumpte es troba disponible en la nostra web.

Notícies relacionades