Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic insta Educació a pagar triennis i sexennis als funcionaris docents en pràctiques

Actualitat del Síndic

El Síndic insta Educació a pagar triennis i sexennis als funcionaris docents en pràctiques

01-03-2022
El Síndic insta Educació a pagar triennis i sexennis als funcionaris docents en pràctiques

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha suggerit a la Conselleria d’Educació que adopte sense dilació les mesures necessàries per a fer efectiu el dret reconegut al personal docent en pràctiques a percebre els triennis que tinguera reconeguts fins al moment del seu nomenament com a funcionariat en pràctiques.

Així resol el defensor del poble valencià la queixa presentada per una professora de secundària que, després d’aprovar les oposicions, va passar a ser nomenada funcionària en pràctiques. Com a conseqüència de la nova situació administrativa, va deixar de cobrar els triennis i el sexenni que estava percebent com a funcionària interina.

La Conselleria d’Educació justificava davant del Síndic la denegació d’aquests complements retributius per la falta de desenvolupament reglamentari de la norma vigent per a funcionariat en pràctiques. Aquest plantejament no és compartit pel defensor, qui, a més, atribueix la situació actual a la inactivitat de l’Administració autonòmica a l’hora de desenvolupar aquest reglament.

Així mateix, Luna destaca en la seua resolució la sentència d’un jutjat d’Alacant sobre un supòsit idèntic a l’analitzat, en què es reconeix el dret de l’interessat a percebre les retribucions que estava rebent com a funcionari interí, durant el període que ha sigut funcionari en pràctiques.

Consulteu la nostra resolució.

Notícies relacionades