Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic insta Igualtat a prendre mesures per a resoldre el col·lapse dels expedients de responsabilitat patrimonial de dependència

Actualitat del Síndic

El Síndic insta Igualtat a prendre mesures per a resoldre el col·lapse dels expedients de responsabilitat patrimonial de dependència

21-12-2021
El Síndic insta Igualtat a prendre mesures per a resoldre el col·lapse dels expedients de responsabilitat patrimonial de dependència

El Síndic ha demanat a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que elabore un informe amb les necessitats humanes i materials necessàries per a resoldre el col·lapse en la tramitació dels expedients de responsabilitat patrimonial de dependència. A més, l’insta que, sobre la base d’aquesta informació, s’adopten les mesures adequades perquè el servei funcione correctament.

Després d’iniciar una investigació d’ofici sobre aquest tema, a causa de l’elevat nombre de queixes que ens arribaven relacionades amb la demora en els pagaments, la resposta de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives a les peticions d’informació d’aquesta institució revela que, hui, 14.000 famílies continuen sense cobrar la prestació del seu parent difunt i moltes d’elles porten així des de l’any 2017. A això cal afegir 3.634 famílies que estan a l’espera que els siguen compensades les minoracions, i unes altres 7.510 els diners del copagament. En total, Igualtat té un embós de 25.073 reclamacions de responsabilitat patrimonial que, per llei, ja haurien s’haurien d’haver resolt.

Tant en l’Informe anual del Síndic de Greuges de 2019 com en el de 2018 ja es deixava constància de la tardança en els expedients per a reclamar la responsabilitat patrimonial. La tendència va continuar durant l’any 2020, fet que va portar aquesta institució a iniciar la investigació el 30 de desembre del passat 2020.

En xifres totals (reclamacions d’ofici i de part), des de l’any 2018 s’hi han presentat 11.966 queixes, però només se n’han resolt 19. I el col·lapse no té l’aparença de resoldre’s aviat, ja que, segons ha informat Igualtat al Síndic, els expedients que es troben en fase pròxima a ser resolts són 378.

Així mateix, el Síndic ha preguntat a la Conselleria d’Igualtat si incloïa el pagament dels interessos en les seues reclamacions, ja siga per demora o per danys i perjudicis després de perdre un familiar. Aquest organisme critica que ni en els formularis ni en la web s’esmenten els interessos que poden reclamar les famílies que demanen la responsabilitat patrimonial, ja que sols hi apareix el càlcul de l’inici de la prestació fins a la data de defunció, i el mateix ocorre en el cas dels afectats pel copagament o per les minoracions.

El Síndic de Greuges entén que la Conselleria hauria d’incloure una referència als interessos en les instruccions per a reclamar que té en la seua pàgina web, ja que el fet de no esmentar-ho limita la indemnització a què tenen dret els perjudicats.

Vegeu la resolució https://www.elsindic.com/resoluciones/11787218.pdf

Notícies relacionades