Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic insta Pego, Dénia i el Ràfol d’Almúnia a assumir la urbanització de Monte Pego

Actualitat del Síndic

El Síndic insta Pego, Dénia i el Ràfol d’Almúnia a assumir la urbanització de Monte Pego

24-05-2018
El Síndic insta Pego, Dénia i el Ràfol d’Almúnia a assumir la urbanització de Monte Pego

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha instat els tres ajuntaments en què es troba ubicada la urbanització Monte Pego a prendre mesures perquè finalitzen les obres d’aquesta urbanització. Una vegada que estiguen recepcionades, els emplaça a prestar els servicis públics obligatoris com més prompte millor. Per a això, els recorda que poden arbitrar els procediments d’execució subsidiària que resulten necessaris.

La resolució del Síndic respon a la queixa presentada per una associació de veïns de la urbanització Monte Pego que denunciava el deficient estat de prestació de servicis públics –enllumenat, clavegueram, conservació de vies públiques urbanes i neteja d’aquestes i d’altres espais públics-  i, com a conseqüència d’això, l’estat d’insalubritat, la falta de conservació i el malestar dels veïns per l’empitjorament de la situació durant els últims anys.

L’origen dels problemes que experimenten els interessats -i que ja ha sigut objecte de diversos pronunciaments judicials- es troba en l’incompliment per part de l’agent urbanitzador de concloure les obres de la urbanització, raó  per la qual tampoc han sigut recepcionades per l’Administració i, per tant, l’obligació legal de conservar la urbanització continua recaient sobre l’agent urbanitzador.

No obstant això, el Síndic considera “contrari al més elemental sentit de la justícia” obligar la propietat a suportar la situació d’abandó i desperfectes de les vies de referència, quan no té cap culpa del retard en l’execució de les obres d’urbanització o en els incompliments dels terminis previstos en el pla urbanístic de referència.

En aquest sentit, el defensor assenyala que, si bé és veritat que ambdues qüestions són únicament imputables a l’urbanitzador, els servicis reclamats són servicis la prestació dels quals és obligatòria per als ajuntaments implicats, per la qual cosa considera imprescindible que aquestes administracions municipals continuen adoptant totes les mesures que resulten necessàries per a assolir l’esmena de les deficiències detectades i poder recepcionar les obres de la urbanització.

Igualment, el Síndic adverteix en la seua resolució que la falta de prestació d’un servici obligatori com els que hem detallat en aquest cas podria originar la responsabilitat patrimonial per funcionament anormal de l’Administració, amb la consegüent obligació municipal d’indemnitzar els danys i perjudicis que provocara a qualsevol persona com a conseqüència de la inexistent prestació d’aquests servicis públics obligatoris.

Aquesta resolució del Síndic està publicada a la nostra web.

Notícies relacionades