Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic insta Presidència de la Generalitat a concretar a quina entitat competeix la gestió i el pagament del bo social tèrmic

Actualitat del Síndic

El Síndic insta Presidència de la Generalitat a concretar a quina entitat competeix la gestió i el pagament del bo social tèrmic

25-11-2022
El Síndic insta Presidència de la Generalitat a concretar a quina entitat competeix la gestió i el pagament del bo social tèrmic

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, reclama a Presidència de la Generalitat que determine, sense que hi càpiga dubte, l’entitat o organisme competent per a fer-se càrrec de gestionar i sufragar el bo social tèrmic corresponent a l’any 2020, i els successius a partir del 2021; ja que aquesta és l’única anualitat que sí que s’ha encomanat que gestione l’IVACE, segons ha informat a aquesta institució la Conselleria d’Habitatge.   

Durant els anys 2021 i 2022 el Síndic ha rebut nombroses queixes  sobre la no tramitació ni pagament del bo social tèrmic (BST) corresponent a l’any 2020. Les més de 161.000  persones beneficiàries d’aquesta ajuda van esperar cobrar-la al llarg de tot l’any 2020, però com que això no es va produir, començaren a reclamar-la a les conselleries, atés que no sabien a qui corresponia la tramitació dels fons ministerials destinats per a aquesta finalitat.  

El BST de 2019 va ser gestionat i tramitat pel Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO), però el BST 2020 ja corresponia que el gestionaren les comunitats autònomes.  

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, al juliol de 2021, quan ja caldria estar ingressant el BST 2020, va respondre al Síndic que encara no s’havia designat l’òrgan competent per a gestionar-lo i abonar-lo.  

Així mateix, la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, en un informe del 12/11/2021, va comunicar al Síndic que aquesta tasca correspondria a la futura Agència Valenciana de l’Energia, que hauria de crear la Conselleria d’Economia. Dos mesos més tard, Habitatge va notificar al defensor que, finalment, era l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE) qui assumia la gestió del BST.  

Així mateix, amb data 28/02/2022 la Conselleria d’Economia Sostenible va manifestar al Síndic que “l’encàrrec que va rebre l’IVACE al desembre de 2021 se circumscriu exclusivament a la gestió i el pagament del bo social tèrmic amb càrrec al pressupost de l’any 2021”. 

Cal destacar que el 8/07/2022 Presidència de la Generalitat va informar aquesta institució que “l’IVACE ha assumit la gestió i el pagament del bo social tèrmic corresponent a l’exercici 2020”. No obstant això, el 7/11/2022, quatre mesos després, la Conselleria d’Economia Sostenible comunicava al Síndic, en resposta a una informació sol·licitada, que “ara com ara, IVACE no ha rebut cap mandat exprés per a dur a terme la gestió del BST-2020, ni tampoc ha rebut cap transferència procedent del Ministeri (…)”. 

Luna, preocupat per la falta de gestió del BST 2020, va requerir un informe de Presidència, des d’on  van indicar a aquesta institució que “no correspon a la Presidència de la Generalitat adoptar o controlar les disposicions mitjançant les quals s’hagen pogut assignar a l’IVACE les funcions de gestió i pagament del bo social tèrmic, ni té coneixement de quin és l’òrgan competent per a la tramitació i pagament del bo de 2020”. 

D’altra banda, la Conselleria d’Hisenda, a través de la Direcció General de Pressupostos, va confirmar al defensor que “aquests ingressos per a les ajudes del bo social tèrmic de 2020 no es van rebre en els comptes de l’Administració de la Generalitat i, per tant, no es van comunicar a cap departament o conselleria de la Generalitat. (…)”. 

Atés que, segons un altre informe rebut d’Economia Sostenible, no consta a l’IVACE que el Ministeri haja realitzat cap transferència per a efectuar el pagament del bo social tèrmic de 2020 a la Comunitat Valenciana, el Síndic conclou que la Generalitat Valenciana no l’ha  gestionat, malgrat l’existència de subvencions directes para aquesta finalitat. De la mateixa manera, en cap informe es fa referència a la gestió i tramitació del BST 2022, el qual hauria d’estar ingressant-se ja. 

Així les coses, com que totes les administracions públiques actuen sota el principi de personalitat jurídica única, el Síndic es dirigeix a Presidència de la Generalitat com a cap de la institució. El defensor considera que Presidència és la responsable de resoldre els conflictes que han pogut sorgir en la gestió de les ajudes del bo social tèrmic per al 2020, les quals continuen sense rebre els seus beneficiaris, entre altres motius, per la indefinició de les atribucions competencials entre les diverses conselleries. 

Vegeu-ne la resolució completa:  

https://www.elsindic.com/resoluciones/expedientes/2022/202202056/11909067.pdf 

Notícies relacionades