Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic insta Sanitat a garantir l’accessibilitat a atenció primària per via presencial, telefònica o telemàtica

Actualitat del Síndic

El Síndic insta Sanitat a garantir l’accessibilitat a atenció primària per via presencial, telefònica o telemàtica

18-12-2020
El Síndic insta Sanitat a garantir l’accessibilitat a atenció primària per via presencial, telefònica o telemàtica

Luna exigeix a la Conselleria que facilite a la ciutadania informació clara, veraç, coherent i senzilla sobre el funcionament i l’organització dels centres de salut per a evitar confusió

 

El síndic de Greuges, Ángel Luna, alerta que  l’atenció primària sanitària ha perdut la seua condició de proximitat i propinqüitat amb els pacients, qui, a més, no disposen de suficient informació sobre el funcionament dels centres de salut, cosa que els fa sentir desatesos i abandonats. Així consta en la resolució de la queixa d’ofici sobre la situació de l’atenció primària a la Comunitat Valenciana, que s’acaba d’emetre.

Després d’analitzar l’informe enviat per la Conselleria de Sanitat i contrastar les opinions i informacions amb altres fonts, sobretot entre professionals de l’atenció primària, el Síndic insta Sanitat a implementar els plans específics que permeten utilitzar, de manera intensiva, tots els recursos del sistema sanitari públic, per a garantir l’accessibilitat telefònica i telemàtica dels ciutadans als centres d’atenció primària, com també utilitzar l’atenció presencial com a primera opció d’assistència, especialment en la població més fràgil.

En aquest sentit, en la resolució es destaca que “la millora en les eines tecnològiques de comunicació no ha de privar els pacients d’altres patologies diferents de la COVID-19 de l’atenció presencial, ja que l’ús abusiu d’aquestes eines podria atemptar contra la nota de proximitat i propinqüitat que ha de presidir la relació metge-pacient”.

Luna recorda a la Conselleria de Sanitat que les necessitats d’altres patologies diferents de la COVID-19 no poden quedar desateses, especialment en els casos de persones majors amb malalties cròniques i altres col·lectius vulnerables, com ara les persones amb malaltia mental o diversitat funcional,  que són les grans víctimes d’un sistema sociosanitari que té davant seu el desafiament de donar resposta a tots els malalts els tractaments dels quals s’han vist afectats per la pandèmia.

Sens dubte, els condicionants forçats per la pandèmia han obligat a una reorganització de l’atenció primària que la ciutadania titlla «d’inaccessible o inoperativa» en nombroses queixes al Síndic, per les greus dificultats que diuen que troben a l’hora d’obtenir una cita mèdica via telèfon o aplicació informàtica, els problemes per a rebre atenció presencial, accedir a una prova mèdica, o els criteris  per a practicar una PCR. Aquestes situacions comporten la paradoxa d’obligar les persones a acudir presencialment als centres de salut per a realitzar algun d’aquests tràmits, però en canvi no poden rebre atenció sanitària personal.

Cal afegir que des de l’inici de la crisi sanitària ha existit desconeixement respecte de l’accés a l’atenció sanitària, fet que ha provocat confusió i angoixa en bona part de la població. Per això, el Síndic exigeix a Sanitat que facilite als ciutadans una informació clara, coherent, veraç i senzilla pel que fa a les regles de funcionament i organització dels centres sanitaris d’atenció primària i de salut pública col·lectiva, a fi d’evitar que se senten desatesos o no escoltats per l’Administració sanitària. Així mateix, la resolució assenyala que seria desitjable, per a evitar dubtes, que sense perjudici de la seua realitat concreta, els protocols dels departaments de salut foren tan concrets i uniformes com siga possible.

D’altra banda, la resolució d’aquesta queixa d’ofici també fa referència al desgast i l’estrés que experimenten els professionals de l’atenció primària davant d’una nova modalitat d’atenció no presencial, que han de compaginar amb la tasca derivada dels brots del coronavirus: rastreig, control domiciliari i l’atenció als centres socials de caràcter residencial.

El Síndic valora de manera positiva l’increment i el reforç de la plantilla que esmenta en el seu informe l’Administració sanitària, si bé aquest increment és qüestionat per les fonts del sector consultades. D’acord amb la informació que han transmés al Síndic professionals de l’atenció primària, diuen que es troben saturats en la seua labor diària i al·leguen una gran pressió per la càrrega de treball. Així doncs, Luna recomana a la Conselleria de Sanitat que, per a evitar l’esgotament dels professionals i el col·lapse del sistema sanitari, “implemente les mesures de reforç de les plantilles de les diferents categories professionals, tot garantint el dret a la seguretat i salut dels treballadors”.

Finalment, atés l’impacte que la pandèmia està tenint en els majors en general, i en els de les residències sociosanitàries especialment, el Síndic demana a la Conselleria que es reforcen i s’extremen les actuacions per a la prevenció i control de la COVID-19 en centres socials de caràcter residencial, i que es done prioritat urgent a la coordinació entre les diverses unitats competents: atenció primària, salut pública, unitat hospitalària a domicili i d’altres que escaiguen.

 

Notícies relacionades