Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic investiga la implantació de l’«assistent personal» en el sistema de la dependència 

Actualitat del Síndic

El Síndic investiga la implantació de l’«assistent personal» en el sistema de la dependència 

16-02-2022
El Síndic investiga la implantació de l’«assistent personal» en el sistema de la dependència 

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha obert una queixa d’ofici per a conéixer la situació real de la figura de l’«assistent personal» en el sistema de la dependència a la Comunitat Valenciana, com també la perspectiva de futur d’aquest recurs davant de la pròxima reforma del Decret 62/2017, del Consell, que estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l’accés al sistema de serveis i prestacions.

La prestació econòmica destinada a la contractació d’un assistent personal ha sigut, sens dubte, la de menor implantació d’aquelles que preveu el sistema de la dependència. Segons dades facilitades pel CERMI CV, encara que aquesta prestació ha millorat quantitativament en els dos últims anys, continua sent residual perquè implica solament el 0,07% de les prestacions i recursos oferits a la Comunitat Valenciana, de manera que és sensiblement inferior a la mitjana a Espanya (0,54%).

Al síndic, li preocupa que el desconeixement de la figura d’«assistent personal» per part de la població i fins i tot per part dels professionals dels serveis socials puga ser la causa de la seua mínima demanda o oferiment.  Així mateix, les dades evidencien que la demanda d’aquesta figura és mínima, atesa la complexitat burocràtica de la tramitació i la seua tardança a concretar-se, mentre existeixen recursos més instaurats com ara el centre de dia ocupacional, més visibles i tangibles. Luna recorda que per a la prestació d’«assistent personal» cal contractar una persona de manera privada i aportar la documentació pertinent o recórrer a una empresa acreditada, i que s’ha d’avançar una quantia elevada de diners durant uns mesos mentre no es reconega la prestació, una situació que no és fàcil de suportar per a moltes persones.

Per això, el síndic s’ha dirigit a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a requerir-li informació. Una de les dades que sol·licita és el nombre d’assistents personals que hi ha dins del sistema de dependència a cada província de la Comunitat (amb distinció d’aquells que són personal d’assistència terapèutica infantil). Igualment, s’ha interessat per la quantitat de sol·licituds d’aquesta prestació sense atendre i si hi ha sol·licituds de canvi des d’altres prestacions cap a la d’«assistent personal».

Quant al perfil de l’«assistent personal», aquesta institució ha demanat informació sobre la seua formació, edat, sexe i relació laboral. També li interessa el càlcul de la prestació econòmica (imports per a Grau II i Grau III de dependència) i la previsió del règim de compatibilitats d’aquesta figura d’«assistent personal» amb altres prestacions o recursos.

A partir d’ara, la Conselleria ha de contestar al síndic en el termini d’un mes, que podria ser ampliat un altre mes, amb caràcter excepcional i a instàncies de l’Administració.

Notícies relacionades