Actualitat

 • Inici >
 • Actualitat >
 • El Síndic obri una queixa d’ofici per falta de professorat en l’IES Montserrat Roig d’Elx

Actualitat del Síndic

El Síndic obri una queixa d’ofici per falta de professorat en l’IES Montserrat Roig d’Elx

29-11-2021
El Síndic obri una queixa d’ofici per falta de professorat en l’IES Montserrat Roig d’Elx

El Síndic ha obert una queixa d’ofici per la falta de professorat en un dels grupos del cicle superior de Dietètica i Nutrició de l’IES Montserrat Roig d’Elx des de l’inici del curs escolar 2021-2022.

La Constitució Espanyola estableix en l’article 27 que tots els ciutadans tenen dret a l’educació. Aquest mandat exigeix a les administracions que garantisquen el servei públic a l’alumnat i que eliminen els obstacles que dificulten o impedisquen exercir aquest dret.

Així doncs, en el cas que ens ocupa les administracions públiques estan obligades a articular procediments ràpids i àgils per a dotar de professorat el centre i garantir el dret de l’estudiantat a l’educació.

Per això, hem sol·licitat a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que ens remeta un informe detallat i raonat sobre els fets que motiven la falta de professorat en el segon curs del cicle de Dietètica i Nutrició de l’IES Montserrat Roig. En particular, ens ha d’informar sobre el següent:

 • Relació de les places vacants sense cobrir existents en l’actualitat.
 • Relació de les places sense cobrir per baixes o absències del personal titular d’aquestes.
 • Causes que han justificat el fet de no cobrir les places.
 • Relació de les places que es preveu crear, si s’escau, per a l’atenció acadèmica de l’alumnat.
 • Previsió temporal concreta per a cobrir les places ja existents, i crear-ne i adjudicar-ne en cas de noves places.
 • Mesures adoptades per a solucionar els obstacles que han impedit cobrir les places ja existents.
 • Mesures adoptades i previstes perquè l’alumnat recupere les classes que s’han deixat d’impartir des de l’inici del curs per falta de professorat.
 • Mesures adoptades i previstes perquè l’alumnat recupere les classes que s’han deixat d’impartir en iniciar-se el curs amb tres setmanes de retard

Notícies relacionades