Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic reclama a l’Ajuntament de Montcada més control del soroll i garantir el dret al descans

Actualitat del Síndic

El Síndic reclama a l’Ajuntament de Montcada més control del soroll i garantir el dret al descans

17-08-2023
El Síndic reclama a l’Ajuntament de Montcada més control del soroll i garantir el dret al descans

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Angel Luna, ha recordat a l’Ajuntament de Montcada que el dret a l’oci no és il·limitat, ni tan sols en casos excepcionals. És a dir, que fins i tot durant la celebració d’actes festius o culturals en els quals se suspenen provisionalment els objectius de qualitat acústica, els ajuntaments estan obligats a prendre mesures i precaucions perquè aquesta suspensió dels objectius no es convertisca en un «vertader calvari» per als veïns que vulguen exercir el seu dret al descans, encara que siga per uns pocs dies o hores.

 

Aquesta és una de les conclusions del Síndic davant la queixa d’un veí de Montcada que havia presentat nombroses reclamacions al seu ajuntament per les molèsties ocasionades pels actes festius que se celebren en els voltants del seu domicili sense ser les festes locals, de manera indiscriminada i sense avisar amb la suficient antelació. L’afectat, que és pare de tres menors, un d’ells amb autisme, no havia rebut resposta per part de l’Administració local.

Per al Síndic no hi ha dubte: «No és el dret al descans el que ha de posar-se en relació amb el dret a l’esplai i diversió d’altres ciutadans; és més aviat al contrari». En aquest sentit, Luna fa seu el pronunciament del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que, en una sentència de 2006, ja atorgava al descans, a la salut i a la intimitat un rang superior que a l’oci o a la llibertat d’empresa.

Pel que fa a la falta de resposta a les reclamacions de l’afectat, el Síndic adverteix l’Ajuntament sobre el dret de les persones al fet que l’Administració atenga en un termini raonable les peticions que els formulen, donant una resposta expressa i motivada a aquestes. Encara més, el ciutadà ha de poder conéixer en tot moment quina és la posició de l’administració concernida respecte del seu problema, per a, en cas de discrepància, poder exercir les accions de defensa dels seus drets que estime més adequades.

L’Ajuntament tampoc ha donat resposta a la petició d’informació del defensor del poble valencià ni a la resolució de consideracions, la qual cosa suposa una falta de col·laboració amb aquesta institució.

Finalment, el Síndic avisa que la passivitat de l’Administració local podria incórrer en responsabilitat patrimonial pels danys causats o en un delicte de prevaricació per omissió per no dur a terme les actuacions necessàries.

Consulta l’actuació del Síndic sobre aquest assumpte:

  • Resolució de consideracions: 11979047.pdf (elsindic.com)
  • Resolució de tancament: 11994706.pdf (elsindic.com)

Notícies relacionades