Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El síndic reclama auxili per a les persones que malviuen en una casa abandonada de Torrevieja

Actualitat del Síndic

El síndic reclama auxili per a les persones que malviuen en una casa abandonada de Torrevieja

21-05-2018
El síndic reclama auxili per a les persones que malviuen en una casa abandonada de Torrevieja

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a l’Ajuntament de Torrevieja per a demanar-li que adopte les mesures que siguen necessàries per a ajudar les persones que es troben malvivint sense condicions d’habitabilitat en un immoble abandonat del carrer Pedro Lorca d’aquest municipi. Una vegada desallotjat l’habitatge, el defensor insta el consistori a ordenar al propietari el tancament del solar en què es troba la casa.

Així es pronuncia el Síndic després d’una queixa presentada en aquesta institució que denunciava la situació que suportaven els veïns contigus a aquest immoble a causa del fem que acumulaven les persones que hi habitaven, com també altres tipus de problemes de convivència -baralles, crits i cremada de mobiliari, etc.

D’acord amb l’informe de l’arquitecta municipal remés al Síndic, la construcció és il·legal. El document confirma que hi malviuen diverses persones sense condicions d’higiene ni habitabilitat, ja que no hi ha ni llum, aigua, ni clavegueram. És per això que el defensor considera prioritari que els servicis socials municipals adopten amb urgència totes les mesures que siguen necessàries per a prestar auxili a aquestes persones.

D’altra banda, el defensor recorda al consistori que si bé és cert que la llei obliga el propietari a mantindre el solar en adequades condicions de seguretat, salubritat, ornament públic i decor, no és menys cert que també atorga atribucions als ajuntaments per a ordenar al propietari l’execució d’aquests treballs.

Consulteu la resolució del Síndic sobre aquest assumpte.

Notícies relacionades