Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic retrau a l’Ajuntament de la Font de la Figuera la falta de publicitat i transparència en un procés selectiu

Actualitat del Síndic

El Síndic retrau a l’Ajuntament de la Font de la Figuera la falta de publicitat i transparència en un procés selectiu

13-03-2024
El Síndic retrau a l’Ajuntament de la Font de la Figuera la falta de publicitat i transparència en un procés selectiu

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, insta l’Ajuntament de la Font de la Figuera a garantir que els processos selectius per a accedir a llocs de treball es regisquen pels principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat. De manera que es detallen en les ofertes d’ocupació els criteris objectius amb els quals se seleccionaran les persones candidates preseleccionades per LABORA.

El defensor també ha recordat al consistori el seu deure legal de facilitar a les persones interessades a participar en els processos de selecció de contractacions temporals, informació sobre tots aquells aspectes i fets que poden interferir o condicionar la seua participació. I li ha requerit perquè garantisca el dret dels interessats en un procés administratiu a accedir i a obtindre còpia dels documents continguts en aquest.

La intervenció del Síndic en aquest assumpte s’origina després de la queixa que va presentar una afectada a la fi de gener, en la qual manifestava que l’Ajuntament de la Font de la Figuera va aprovar una oferta d’ocupació que havia d’estar publicada per un termini mínim de deu dies i va encarregar a LABORA que arreplegara les sol·licituds. Tot i això, LABORA va retirar l’oferta al cap de pocs minuts de publicar-la perquè ja comptava amb deu inscripcions, i no s’hi podia apuntar cap candidat més. Així li ho van indicar des de l’empresa pública quan va demanar explicacions per telèfon, raó per la qual la persona afectada va sol·licitar, sense èxit, còpia de l’acta de resolució d’al·legacions i d’aspirants definitius.

En l’informe remés al Síndic durant la tramitació de la queixa, l’Ajuntament de la Font de la Figuera s’escudava en el fet que, per a agilitzar el procés, va delegar en LABORA la potestat de selecció del llistat de possibles candidats al lloc de treball i que no es tractava d’una plaça de funcionari de carrera, sinó d’una contractació temporal.

No obstant això, el Síndic considera que l’actuació de l’Ajuntament no ha sigut conforme als principis de publicitat i transparència que han de regir tots els procediments selectius. D’una banda, Luna recorda que, segons la normativa vigent, encara que delegue aquesta competència municipal, el seu titular continua sent l’Ajuntament. Així mateix, subratlla que l’acord municipal era molt clar: l’oferta havia d’estar oberta durant un termini mínim de deu dies i no consta que l’Ajuntament haja autoritzat LABORA per a reduir una cosa tan important com el termini de presentació de candidatures.

La urgència per part de l’Ajuntament de la Font de la Figuera a proveir places de funcionari interí, delegant en LABORA la intermediació laboral, no justifica vulneració dels drets dels possibles aspirants. Per això, el Síndic recomana al consistori resoldre la sol·licitud presentada per la interessada i que li indique com pot reclamar i el termini que té per a fer-ho.

Ací es poden consultar la resolució del Síndic sobre aquest assumpte.

Notícies relacionades