Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic urgeix a cobrir les vacants de personal d’administració i serveis d’un IES a Benicarló

Actualitat del Síndic

El Síndic urgeix a cobrir les vacants de personal d’administració i serveis d’un IES a Benicarló

17-03-2022
El Síndic urgeix a cobrir les vacants de personal d’administració i serveis d’un IES a Benicarló

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, s’ha dirigit tant a la Conselleria d’Educació com a la d’Administracions Públiques per a demanar-los que «cobrisquen, al més aviat possible, les vacants de personal subaltern i auxiliar de gestió en l’IES Ramón Cid de Benicarló», a la província de Castelló.

Cal recordar que el personal d’administració i serveis (PAS) que treballa en els instituts no depén únicament d’Educació, sinó també de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques. Una particularitat que, igual que passa amb els educadors, retarda la incorporació dels treballadors als seus llocs de treball. Per aquest motiu el defensor del poble valencià ha sol·licitat a les dues administracions implicades que aproven un procediment més àgil i flexible, tant en la creació de places com en la gestió de borses, per a acurtar els temps en la cobertura d’aquests llocs de personal no docent adscrits als centres públics. La finalitat és clara: cobrir les baixes i vacants en el menor temps possible.

La intervenció del Síndic en aquest assumpte es va iniciar a la fi del mes de desembre de 2021, després de rebre una queixa que denunciava que de les quatre places PAS assignades a aquest institut solament una estava ocupada (una altra està deserta des del 2019, i les altres dues des del maig i el setembre de 2021).

D’acord amb l’escrit de queixa, aquestes mancances havien sigut comunicades a l’Administració educativa, sense èxit. Per al Síndic, el personal administratiu i de serveis dels instituts és un suport imprescindible per a tota la comunitat educativa: famílies, alumnat, docents i equips directius. En aquest sentit, considera que la demora a cobrir les vacants existents d’aquests professionals en aquest moment del curs escolar genera una «situació insostenible» i causa una «sobrecàrrega de treball» tant als equips directius com a la resta del personal.

Tot i que Luna reconeix l’esforç de l’Administració Pública Valenciana en la dotació de PAS, considera que és «necessari i urgent» cercar alternatives que responguen millor a la problemàtica plantejada. «Estem davant d’un “problema de temps” i per tant caldrà generar processos més àgils i d’equitat per a evitar les conseqüències negatives de tota índole que la demora tant a cobrir la baixes com a cobrir les vacants del personal dels centres docents públics produeixen a la comunitat educativa, i entenem que cal afrontar aquesta situació donant cobertura diàriament a les baixes que s’hi generen».

Consulteu la nostra actuació.

Notícies relacionades