Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic urgeix a erradicar la bretxa digital en l’accés a les ajudes al lloguer per a joves

Actualitat del Síndic

El Síndic urgeix a erradicar la bretxa digital en l’accés a les ajudes al lloguer per a joves

30-09-2021
El Síndic urgeix a erradicar la bretxa digital en l’accés a les ajudes al lloguer per a joves

Al juliol d’enguany, Càritas va presentar una queixa al Síndic en què denunciava les dificultats tecnològiques de joves en situació de vulnerabilitat a l’hora d’accedir a les ajudes de lloguer. I és que en les bases reguladores d’aquest programa d’ajudes s’establia la via electrònica com a única forma de tramitació.

 (Base reguladora setena de l’Ordre 372021, de 13 de maig, d’aquesta Conselleria)
«La sol·licitud es realitzarà exclusivament mitjançant formulari emplenat electrònicament que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat, portal gva.es., i no s’admetran els formularis emplenats d’una altra manera.»

Aquest requisit, tal com manifestava Càritas, «aboca les persones més vulnerables, que no disposen de suports informàtics, de mitjans electrònics ni d’habilitats informàtiques, a la impossibilitat d’accedir a la sol·licitud de les ajudes».

El Síndic va sol·licitar informació a la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Entre altres coses, volia conéixer les raons que van justificar l’elecció d’aquest mecanisme electrònic per a sol·licitar les ajudes. Una vegada exhaurit el termini legal d’un mes, el defensor no havia rebut l’informe requerit.

En un escenari d’incertesa econòmica com el causat per la pandèmia de la COVID-19, el defensor valencià considera prioritari garantir que les ajudes d’accés a un habitatge digne arriben a aquells sectors de la població que més ho necessiten. Si partim d’aquesta premissa, no sembla que la millor opció per a assolir aquest objectiu siga establir una tramitació d’ajudes exclusivament electrònica. És a dir, les ajudes han d’arribar als qui de debò les necessiten i no, necessàriament, als qui sàpien com trobar-les, « I és que, sovint, a les necessitats dels ciutadans se suma la seua falta de capacitat per a relacionar-se amb l’Administració o manejar les noves tecnologies.»

Així mateix, el Síndic continua insistint en el fet que l’accés a un habitatge facilita el gaudi d’altres drets i constitueix un factor imprescindible de protecció davant de la pobresa. De la mateixa manera, la pèrdua d’un allotjament estable i digne esdevé, molt sovint, la porta d’entrada a situacions d’exclusió social que, malauradament i tal com ens mostra la realitat, són difícils de revertir.

Davant dels resultats obtinguts, el Síndic recomana a la Conselleria, entre altres coses, que es plantege ampliar els mecanismes de tramitació, especialment en convocatòries futures, a fi que l’accés a aquestes ajudes no siga únicament per via telemàtica i de manera que es puga garantir la participació dels col·lectius més desfavorits en el procés de sol·licitud i concessió de les ajudes convocades.

Vegeu la nostra resolució.

Notícies relacionades