Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El síndic urgeix a millorar l’atenció a estudiants ucraïnesos en col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana

Actualitat del Síndic

El síndic urgeix a millorar l’atenció a estudiants ucraïnesos en col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana

20-06-2022
El síndic urgeix a millorar l’atenció a estudiants ucraïnesos en col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha dictat una sèrie de recomanacions encaminades a millorar l’atenció que reben els estudiants ucraïnesos que s’han incorporat als col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana.

El Síndic reconeix l’esforç realitzat per l’Administració educativa i en particular per tot el personal docent que ha hagut d’afrontar els problemes sobrevinguts en el dia a dia de l’escolarització i atenció d’aquests menors. El defensor és conscient de la sobrecàrrega de treball que han suportat, no sols per l’adaptació de continguts educatius, sinó també per l’atenció emocional.

En aquest sentit, Luna urgeix a reforçar el nombre de docents, orientadors i personal de suport, sobretot en els centres educatius amb ràtios d’alumnes per damunt del que és desitjable i que han rebut menors que han fugit de la guerra a Ucraïna. Aquest reforç escolar especialitzat facilitaria treballar per la igualtat i la inclusió dels menors ucraïnesos en el sistema educatiu valencià, mitjançant el desenvolupament de polítiques públiques inclusives.

Pel que fa al professorat, Luna sol·licita també que, com a mínim, se li oferisca una formació extraordinària i adequada a les noves necessitats, que aborde específicament com cal tractar a les aules els menors amb traumes emocionals.

Quant als problemes comunicatius entre el personal docent i no docent dels centres amb les famílies i menors ucraïnesos, el defensor insta a organitzar serveis de traducció que faciliten aquesta comunicació, amb independència de les possibilitats de formar grups d’alumnes ja matriculats en els centres que puguen, de manera voluntària, prestar ajuda als esforços de comunicació realitzats pels docents.

Així mateix, insta que la Inspecció Educativa i els equips d’orientació facen un seguiment continu per a constatar que les necessitats d’aquest alumnat es troben en tot moment cobertes i, en cas contrari, que s’esmenen les deficiències detectades.

Consulteu la resolució: 11851135.pdf (elsindic.com)

Notícies relacionades