Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • DISCAPACITAT – CENTRE ESPECIAL D’OCUPACIÓ.- El Síndic urgeix a pagar les ajudes d’ocupació a persones amb discapacitat

Actualitat del Síndic

DISCAPACITAT – CENTRE ESPECIAL D’OCUPACIÓ.- El Síndic urgeix a pagar les ajudes d’ocupació a persones amb discapacitat

08-01-2019
DISCAPACITAT – CENTRE ESPECIAL D’OCUPACIÓ.- El Síndic urgeix a pagar les ajudes d’ocupació a persones amb discapacitat

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a demanar-li que duga a terme la “urgent resolució i pagament” de les ajudes concedides en 2018 tant en matèria de costos salarials, com en adaptació de llocs de treball i unitats de suport dels centres especials d’ocupació (CEE).

La investigació del defensor del poble valencià posa el focus en les demores en els pagaments de les subvencions dels centres especials d’ocupació (CEE); uns centres que tenen com a funció principal proporcionar a les persones amb discapacitat un treball productiu, remunerat i adequat a les seues característiques personals, a fi de facilitar la seua integració laboral en el mercat ordinari de treball.

Segons les dades facilitades per la Conselleria, a la fi d’octubre de 2018, el 95% de les ajudes pels costos salarials de treballadors amb diversitat funcional estaven ja concedides. No obstant això, tan sols el 5% havien sigut abonades.  En pitjor situació es trobaven els expedients relacionats amb les ajudes per a adaptació de llocs de treball i les ajudes d’unitats de suport, que al mes d’octubre es trobaven encara en fase de tramitació.

El Síndic considera que la demora en la resolució dels expedients d’ajudes pot afectar l’aplicació efectiva del dret al treball i a l’ocupació d’aquest col·lectiu en situació d’especial vulnerabilitat i amb una difícil inserció laboral. És per això que també ha recomanat a l’Administració autonòmica que regule mecanismes administratius per a agilitzar la convocatòria, resolució i pagament d’aquestes ajudes dirigides a garantir el dret al treball i a l’ocupació de les persones amb diversitat funcional.

Consulteu el contingut de la resolució del Síndic sobre aquest assumpte.