Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic urgeix a prendre mesures contundents i efectives contra els sorolls i el botelló al centre tradicional d’Alacant

Actualitat del Síndic

El Síndic urgeix a prendre mesures contundents i efectives contra els sorolls i el botelló al centre tradicional d’Alacant

10-07-2018
El Síndic urgeix a prendre mesures contundents i efectives contra els sorolls i el botelló al centre tradicional d’Alacant

(10/07/2018)- El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a l’Ajuntament d’Alacant per a sol·licitar-li que adopte totes les mesures necessàries a fi d’eliminar les greus molèsties acústiques que injustament estan suportant els veïns de la zona compresa entre Alfons X el Savi i l’Esplanada, i des de la Rambla fins al passeig de Soto. Es tracta de sorolls relacionats principalment amb l’oci nocturn, procedents de bars, terrasses, botellons, pubs, etc.

La investigació del defensor del poble valencià, que té el seu origen en la queixa presentada per l’Associació de Veïns Centre Tradicional d’Alacant, conclou amb quatre recomanacions, una de les quals és declarar la zona acústicament saturada i evitar concedir noves llicències o autoritzacions com també ampliacions de les que ja han estat atorgades. També exigeix que s’adopten mesures correctores en aquells establiments que siguen molestos a fi que es respecte el límit màxim de decibels permés.

El centre tradicional d’Alacant no és l’única zona que ha sigut objecte d’investigació per part del Síndic en els últims mesos. Els sorolls i el botelló també han sigut la causa d’actuació del defensor del poble valencià a la zona del Mercat central i al barri de Santa Creu. En els tres casos el Síndic ha demanat al consistori més contundència i implicació en la lluita contra el soroll, com també incrementar el control i la vigilància policial en aquestes zones a fi d’atallar la contaminació acústica, el botelló i l’incompliment dels horaris d’obertura i tancament dels establiments. Precisament, en cas de comprovar aquest incompliment, Cholbi urgeix que es denuncie davant de l’Agència Valenciana de Seguretat i Respostes a les Emergències.

El dictamen del Síndic està en total sintonia amb els pronunciaments dels tribunals de justícia espanyols i l’última sentència del Tribunal de Drets Humans de de 16 de gener de 2018. La contaminació acústica per damunt dels límits legals incideix perniciosament sobre el dret fonamental a la inviolabilitat del domicili, a la protecció de la salut, a un medi ambient adequat i a un habitatge digne. Aquest soroll no desitjat i nociu, juntament amb les vibracions que provoca, pot arribar a pertorbar la qualitat de vida de les persones afectades i més encara quan el soroll envaeix el seu espai més íntim i privat, el domicili.

Una altra advertència que llança el defensor del poble valencià en la seua resolució és que la passivitat municipal davant dels efectes perjudicials per a la salut provocats per la contaminació acústica pot generar la responsabilitat patrimonial per funcionament anormal de l’Administració, amb la consegüent obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis (físics, psicològics i morals) que es poguera causar als veïns afectats.

Finalment, aquesta institució també considera imprescindible conscienciar la ciutadania del seu deure de respectar els drets de les altres persones, entre els quals es troba el dret al descans.

Vegeu el contingut íntegre de la resolució:

Notícies relacionades