Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El síndic urgeix a solucionar les freqüents fallades de l’ascensor de l’estació Àngel Guimerà

Actualitat del Síndic

El síndic urgeix a solucionar les freqüents fallades de l’ascensor de l’estació Àngel Guimerà

24-01-2023
El síndic urgeix a solucionar les freqüents fallades de l’ascensor de l’estació Àngel Guimerà

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha recomanat tant a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat com a la seua empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) que incrementen les inspeccions dels serveis que presta Ferrocarrils i implanten els mecanismes necessaris per a garantir el compliment de la normativa de seguretat i accessibilitat en les seues instal·lacions, concretament a l’ascensor de la parada d’Àngel Guimerà de València.

La intervenció del defensor del poble valencià en aquest assumpte es va iniciar després de la queixa d’una usuària que manifestava la inactivitat de Ferrocarrils de la Generalitat davant les fallades «excessivament freqüents» de l’ascensor de la parada «Ángel Guimerà» a València, com també la falta de resposta per part de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat davant les denúncies presentades per aquests fets.

Després de la petició d’informe del Síndic, Ferrocarrils de la Generalitat va comunicar a la institució que les instal·lacions d’aquesta estació són de fa més de 20 anys i que per tant no resulta d’aplicació el que es disposa en la Llei 9/2009, de 20 de novembre, d’accessibilitat universal al sistema de transports de la Comunitat Valenciana. És a dir, segons FGV, la norma citada fa referència a noves instal·lacions i no a aquelles que es trobaren en servei amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta.

El Síndic, per part seua, no comparteix el posicionament de l’Administració. Luna recorda que la disposició transitòria d’aquesta llei obliga a adaptar les instal·lacions preexistents a l’entrada en vigor d’aquesta llei, en uns terminis més que excedits. En la seua resolució, el defensor també cita l’Ordre 2/2021, de 16 de març, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, que disposa les funcions del Servei de Transport Ferroviari i Logística, entre les quals es troba: «Fomentar i realitzar el seguiment del compliment de la legislació vigent en matèria d’accessibilitat i mobilitat en les actuacions de caràcter ferroviari en l’àmbit de la Comunitat Valenciana».

Per tot això, el Síndic considera que la resposta facilitada per FGV en aquest supòsit no s’ajusta als estàndards de qualitat exigibles a l’entitat FGV ni implica l’adopció de mesures correctores concretes per a solucionar la situació denunciada per la usuària, cosa que «afecta greument la qualitat en la prestació del servei de transport públic».

Ací podeu consultar la resolució íntegra del Síndic sobre aquest assumpte: 11895015.pdf (elsindic.com)

Notícies relacionades