Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic urgeix Crevillent a eliminar les molèsties acústiques generades per un local d’oci

Actualitat del Síndic

El Síndic urgeix Crevillent a eliminar les molèsties acústiques generades per un local d’oci

18-05-2022
El Síndic urgeix Crevillent a eliminar les molèsties acústiques generades per un local d’oci

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, s’ha dirigit a l’Ajuntament de Crevillent per a demanar-li que «adopte amb rapidesa i determinació» totes les mesures que siguen necessàries a fi d’erradicar les molèsties acústiques provocades per un establiment d’oci i aconseguir el respecte dels drets dels veïns afectats per aquests sorolls.

Així respon el defensor del poble valencià a la queixa presentada per un veí que manifestava la falta de resposta de l’Ajuntament davant de les denúncies que havia presentat pels sorolls d’un café-bar situat als baixos del seu domicili.

L’Ajuntament de Crevillent va remetre al Síndic un informe del qual es desprenia que l’actuació de la Policia Local havia sigut proactiva davant de les denúncies del ciutadà. La Policia local va acudir diverses vegades a l’establiment, hi va comprovar  els fets denunciats i fins i tot va assignar un agent per a fer un seguiment d’aquestes denúncies. No obstant això, ni la seua actuació ni les recomanacions perquè el titular de l’establiment instal·lara limitadors acústics s’havien traduït en requeriments a aquell o en l’adopció de mesures provisionals, amb la finalitat que les molèsties cessaren.

Per aquest motiu el Síndic insisteix que la normativa vigent en aquesta matèria habilita l’Ajuntament, prèvia audiència a l’interessat, a ordenar la suspensió immediata de l’equip de música fins que siguen corregides les deficiències existents o fins i tot a declarar la clausura i el tancament del local. Unes mesures encaminades a evitar les molèsties acústiques que injustament estan patint els veïns afectats.

També recorda el Síndic les sentències dels tribunals de justícia, que declaren reiteradament que els sorolls incideixen de manera perniciosa sobre el dret fonamental a la inviolabilitat del domicili i els drets constitucionals a la protecció de la salut, a un medi ambient adequat i un habitatge digne, «per la qual cosa, resulta totalment ineludible la seua ferma protecció per part dels poders públics».

Consulteu la resolució del Síndic sobre aquest assumpte.

Notícies relacionades