Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic urgeix Ferrocarrils a garantir la plena accessibilitat en tots els seus serveis

Actualitat del Síndic

El Síndic urgeix Ferrocarrils a garantir la plena accessibilitat en tots els seus serveis

02-12-2022
El Síndic urgeix Ferrocarrils a garantir la plena accessibilitat en tots els seus serveis

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha instat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a adaptar totes les andanes i els accessos als seus serveis per a garantir la plena accessibilitat dels usuaris. A més, li demana que consigne les dotacions pressupostàries suficients per a dur a terme aquestes actuacions.

Fins que s’executen les obres i s’assolisca l’accessibilitat completa de les instal·lacions, Luna insta a prendre mesures “eficaces i ràpides” per a atendre les constants incidències que es produeixen en el servei i que dificulten o impossibiliten l’autonomia personal i la participació en la vida social, professional i educativa de totes aquelles persones que tenen problemes de mobilitat.
D’aquesta manera s’ha pronunciat el defensor del poble valencià davant la queixa presentada per la mare d’un usuari de la localitat valenciana de Meliana, qui denunciava els greus inconvenients que suporten els usuaris que es desplacen amb cadira de rodes, i en particular el seu fill, qui necessita agafar el metro diàriament per a assistir a classes en la Universitat.

L’informe que FGV va remetre al Síndic feia referència a diversos ordres, protocols i circulars que, segons el parer d’aquesta institució, no aconsegueixen fer efectiu el dret a l’accessibilitat universal en les andanes i estacions. De fet, i en relació amb l’anunciat Projecte “Plataformes PMR”, FGV comunicava que “està pendent de licitar l’execució dels treballs” però que no hi ha pressupost per a aquesta finalitat i per això no saben quan es podran iniciar. Així mateix, quant al Protocol d’ús de les plataformes portàtils, recorda que cal avisar amb 120 minuts d’antelació.

En la seua resolució el Síndic conclou que Ferrocarrils de la Generalitat no assoleix l’accessibilitat de les seues instal·lacions per a totes les persones, especialment per a aquelles que tenen una mobilitat reduïda. Tampoc arriba a atendre de manera efectiva les demandes de suport requerides per les persones que necessiten ajudes puntuals quan els mecanismes previstos per a proporcionar l’accessibilitat no funcionen.

Luna remarca la lentitud amb què avancen els drets de les persones amb mobilitat reduïda pel que fa al transport públic i considera que l’entitat Ferrocarrils de la Generalitat s’ha d’involucrar d’una manera plena a fi de garantir la lliure circulació i plena accessibilitat de les persones que tenen alguna discapacitat.

“L’accessibilitat en tots els àmbits, i especialment en el transport, facilita que les persones amb discapacitat puguen viure de manera independent i participar plenament en tots els aspectes de la vida. Per tant, l’adopció de mesures que identifiquen i eliminen els obstacles i les barreres d’accés són fonamentals” conclou el defensor.

Consulteu la nostra resolució: 11909676.pdf (elsindic.com)

Notícies relacionades