Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic urgeix l’Ajuntament d’Alacant a destinar a lloguer social un habitatge municipal buit durant més de 10 anys

Actualitat del Síndic

El Síndic urgeix l’Ajuntament d’Alacant a destinar a lloguer social un habitatge municipal buit durant més de 10 anys

15-10-2021
El Síndic urgeix l’Ajuntament d’Alacant a destinar a lloguer social un habitatge municipal buit durant més de 10 anys

A la fi del juliol d’enguany, el Síndic de Greuges va rebre la queixa d’una veïna d’Alacant en què denunciava l’existència d’un habitatge municipal al barri Colònia Requena, que portava 12 anys sense utilitzar-se i el qual tampoc s’havia destinat a lloguer social. A més, manifestava que ho havia comunicat al seu ajuntament però que no havia rebut cap resposta.

Aquesta institució va iniciar la seua investigació i va sol·licitar informe al consistori alacantí, el qual corroborava en la seua resposta el que la ciutadana havia exposat en la queixa. Entre la informació que remetia constava un informe del Servei de Gestió Patrimonial, de data 16/6/2021 i dirigit al Patronat Municipal de l’Habitatge, en què comunicava l’existència d’uns altres dos habitatges municipals disponibles en la zona.

En la seua resolució el defensor del poble valencià destaca la important demanda de lloguer social que hi ha al municipi d’Alacant  i urgeix a «agilitar els tràmits perquè aquests habitatges puguen ser legalment ocupats per les persones que més els necessiten».

Luna recorda al consistori alacantí que, d’acord amb la normativa sobre patrimoni de les administracions públiques, té l’obligació legal de gestionar amb eficàcia i rendibilitat els béns patrimonials, com són els habitatges públics municipals. A més, insisteix que aquesta gestió ha de contribuir al desenvolupament i execució de les diferents polítiques públiques i, en particular, al de la política d’habitatge.

Per tot això, el Síndic recomana a l’Ajuntament que, «tenint en compte els anys que ha estat sense ús l’habitatge objecte d’aquesta queixa, com més prompte millor es pose a la disposició de les persones més necessitades, juntament amb els altres habitatges municipals que es troben buits, a través d’un lloguer social».

Llegiu la resolució sobre aquest assumpte.

Notícies relacionades