Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic urgix a pagar a les famílies acollidores les prestacions per despeses de criança dels xiquets i adolescents acollits, dins del termini legal i sense interrupcions

Actualitat del Síndic

El Síndic urgix a pagar a les famílies acollidores les prestacions per despeses de criança dels xiquets i adolescents acollits, dins del termini legal i sense interrupcions

10-05-2024
El Síndic urgix a  pagar a les famílies acollidores les prestacions per despeses de criança dels xiquets i adolescents acollits, dins del termini legal i sense interrupcions

La prestació per acolliment familiar es concedix a les famílies acollidores per a fer front a la manutenció per la criança dels xiquets i xiquetes acollits. Des del Síndic hem detectat que moltes famílies patixen, de manera reiterada, endarreriments en el seu abonament durant els primers mesos de cada any, cosa que repercutix en el benestar dels menors, dels quals l’Administració és tutora i/o guardadora.

Esta institució considera imprescindible que la Conselleria agilitze els tràmits comptables propis de cada principi d’exercici perquè no es produïsquen demores en este pagament. No és raonable ni justificable que les famílies acollidores, a més del seu temps i dedicació als xiquets acollits, hagen d’estalviar per a fer front a les despeses de la criança cada final d’any i principi del següent.

Adjuntem la resolució d’una queixa presentada per una família d’acolliment afectada.

Notícies relacionades