Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Habitatge es compromet amb el Síndic a canviar la normativa per a facilitar l’accés a l’habitatge a les persones més vulnerables

Actualitat del Síndic

Habitatge es compromet amb el Síndic a canviar la normativa per a facilitar l’accés a l’habitatge a les persones més vulnerables

22-09-2022
Habitatge es compromet amb el Síndic a canviar la normativa per a facilitar l’accés a l’habitatge a les persones més vulnerables

La Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha acceptat les recomanacions del Síndic i canviarà el sistema d’inscripció en el Registre d’Habitatge de la Comunitat Valenciana, de manera que no siga solament telemàtic. Aquesta Administració també s’ha compromés amb el defensor a canviar la normativa a fi que, quan no es puga adjudicar un habitatge públic a una persona en situació de vulnerabilitat, se li oferisca automàticament una ajuda directa per al lloguer.

Així consta en la resolució de tancament de la investigació que el Síndic va iniciar, al novembre de 2021, per a analitzar com podien afectar els drets de demandants d’habitatge públic algunes de les previsions que recull el nou decret del Reglament de Registre d’Habitatges de la Comunitat Valenciana i Procediment d’Adjudicació d’Habitatges.

La queixa d’ofici es va obrir per investigar el possible incompliment, per part del decret analitzat, de la llei de la funció social de l’habitatge i l’obligació de tramitar la inscripció en el Registre de Demanda d’Habitatge només per via telemàtica.

Aquesta institució ha manifestat reiteradament que, una vegada que la persona en situació de vulnerabilitat ha exposat la seua necessitat d’habitatge, correspon a l’Administració pública competent posar en marxa tot el ventall d’accions i  ajudes disponibles per a satisfer com més prompte millor el  dret a un habitatge digne i assequible.

En la seua resposta a les consideracions del síndic de Greuges, Ángel Luna, la Consellleria d’Habitatge assegura que abans que es complisquen els sis mesos, en concret els 175 dies des de la presentació de la sol·licitud, sense que s’haja satisfet la demanda amb l’adjudicació d’un habitatge adequat, es comunicarà a la persona sol·licitant, d’una manera raonada, com se solucionarà el seu problema residencial.

A més, en la resolució de tancament també consta que la Conselleria ha acceptat dur a terme les actuacions necessàries perquè en els pressupostos anuals de la Generalitat Valenciana corresponents al 2023 es preveja enfortir les dotacions econòmiques destinades a assegurar l’efectivitat del dret a l’habitatge, sobretot a través de l’increment del parc d’habitatge públic en el sentit ordenat per la LFSV.

Notícies relacionades