Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Instem a construir un autèntic sistema integral de prevenció, atenció i seguiment de les víctimes de violència de gènere

Actualitat del Síndic

Instem a construir un autèntic sistema integral de prevenció, atenció i seguiment de les víctimes de violència de gènere

19-06-2017
Instem a construir un autèntic sistema integral de prevenció, atenció i seguiment de les víctimes de violència de gènere

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, farà públic la pròxima setmana un informe especial que analitza en profunditat l’eficàcia dels recursos desenvolupats per l’Administració en relació a l’atenció a les dones i als seus fills/es víctimes de violència de gènere. L’estudi unifica tota la informació sobre mitjans humans i materials, així com els dispositius amb els quals compta la Comunitat Valenciana a hores d’ara.

En un primer lloc, el defensor del poble valencià va sol·licitar informes a les diferents administracions (conselleries, diputacions i ajuntaments) per a conèixer els recursos dedicats a la lluita contra la violència de gènere. De la mateixa manera, en el transcurs de la recerca, personal tècnic del Síndic ha visitat 25 centres d’atenció a dones en la seua diversa tipologia i s’han entrevistat amb un total de 150 persones entre responsables, treballadores i usuàries d’aquestos espais. L’objectiu: saber com conviuen, com treballen, com se senten amb els recursos i servicis que s’ofereixen i conèixer de primera mà les seues necessitats i propostes de millores

L’informe presta una especial atenció als menors víctimes de violència de gènere. Sobre aquesta qüestió, el Síndic considera necessari que cal estendre l’Ordre de Protecció per a la dona víctima de violència de gènere a les filles i fills menors que hi són al seu càrrec (si no s’ha dictat una ordre de protecció expressa). Igualment aquesta institució insta al fet que s’impulsen canvis legislatius perquè, després de dictar-se l’Ordre de Protecció als menors, se suspenga automàticament la pàtria potestat al progenitor violent amb la finalitat de garantir la seguretat i el benestar dels menors. I és que per al defensor del poble valencià és inadmissible que les filles i fills de dones maltractades necessiten l’autorització del maltractador per a rebre atenció psicològica o per a realitzar un canvi de centre escolar o sanitari.

D’altra banda, les dades que publica el Síndic en el seu informe corroboren que la majoria de les víctimes de violència de gènere no ha denunciat la seua situació. “Queda molt per recórrer mentre continuen produint-se assassinats, assetjaments, maltractaments, o mentre que les dones que es troben en aquesta situació no creuen que el sistema les protegirà i que ho farà amb eficàcia”. No obstant això, davant aquest gran nombre de dones que per diverses raons no volen interposar una denúncia, el Síndic entén que l’Administració ha de desenvolupar protocols perquè aquest col·lectiu de dones maltractades puga accedir a determinats recursos, ja siguen econòmics o d’índole psicològic- emocional.

L’objectiu final del treball del Síndic és ajudar a millorar les accions de l’Administració per a garantir a les dones víctimes de violència de gènere així com a les seues filles i fills el desenvolupament d’una vida digna i protegir la seua integritat física, psíquica i el seu benestar.

 

Notícies relacionades