Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Instem a controlar i limitar la temporalitat del personal al servei de l’Institut de Medicina Legal de València

Actualitat del Síndic

Instem a controlar i limitar la temporalitat del personal al servei de l’Institut de Medicina Legal de València

05-11-2021
Instem a controlar i limitar la temporalitat del personal al servei de l’Institut de Medicina Legal de València

Al juliol d’enguany, es va presentar una queixa davant del Síndic relacionada amb la selecció de personal temporal per a l’Institut de Medicina Legal de València. El procés, el va dur a terme la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública a través del servei públic d’ocupació LABORA. A causa de la situació d’excepcionalitat derivada de la pandèmia, no existia borsa de persones aspirants disponibles per a categoria professional específica reclamada.

Després de l’estudi de l’expedient, el Síndic entén que el sistema excepcional descrit per la Conselleria per a aquest cas no compleix amb els principis de publicitat -com a garantia per a la lliure concurrència- i, per tant, d’igualtat d’oportunitats exigibles per a l’accés a l’ocupació pública (també temporal), ja que no existeix publicació de convocatòria oberta amb termini d’inscripció per a donar l’opció a la ciutadania de participar-hi.

Per al Síndic, el fet que el procés selectiu es duga a terme a través del servei d’ocupació pública LABORA no en garanteix la publicitat. Aquesta situació propicia que només els qui s’hagen inscrit com a demandants d’ocupació en LABORA –un requisit no exigible legalment- puguen optar a les places vacants.

Per tot això, el defensor del poble valencià recomana a la Conselleria que normalitze el procés de selecció de personal temporal i hi aplique els principis legalment exigits per a les convocatòries públiques obertes a tota la ciutadania. I, en aquest cas en concret, recomana a aquesta Administració que controle i limite la temporalitat del personal al servei de l’Institut de Medicina Legal de València.

Notícies relacionades