Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Instem a Xirivella a actuar davant els sorolls ocasionats per la recollida de fem i a contestar els escrits dels ciutadans

Actualitat del Síndic

Instem a Xirivella a actuar davant els sorolls ocasionats per la recollida de fem i a contestar els escrits dels ciutadans

18-08-2021
Instem a Xirivella a actuar davant els sorolls ocasionats per la recollida de fem i a contestar els escrits dels ciutadans

Un ciutadà va presentar una queixa denunciant les molèsties acústiques ocasionades pels camions de recollida de fem, en concret de fem selectiu. D’acord amb l’afectat, aquestes molèsties s’agreujaven en el període estival, atés que havia de tenir les finestres obertes i perquè els treballs de recollida s’inicien entre les 5,30-6,00 hores de la matinada.

Abans de presentar la queixa davant del Síndic, l’afectat s’havia dirigit en diverses ocasions a l’Ajuntament de Xirivella tot exposant la seua reclamació, però no havia obtingut cap resposta ni li havien solucionat el problema.

Una vegada estudiat l’expedient, el Síndic ha instat l’Ajuntament perquè investigue “amb rapidesa i determinació” les molèsties per contaminació acústica denunciades per l’interessat. I en cas de constatar-se la realitat d’aquestes, demana al consistori que adopte totes les mesures necessàries per a erradicar els sorolls i respectar els drets d’aquest ciutadà i dels altres veïns afectats a la intimitat, la salut, el descans i el gaudi d’un medi ambient adequat i un habitatge digne.

El Síndic també ha recordat a l’Ajuntament que té l’obligació de contestar els escrits dels ciutadans de manera expressa i motivada dins del termini legal establit.

Vegeu el contingut íntegre de la resolució del Síndic sobre aquest assumpte.

Notícies relacionades