Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Instem que Ecologistes en Acció siga reconeguda com a «interessat» en el projecte d’ampliació de l’abocador de Xixona i que es contesten les seues al·legacions

Actualitat del Síndic

Instem que Ecologistes en Acció siga reconeguda com a «interessat» en el projecte d’ampliació de l’abocador de Xixona i que es contesten les seues al·legacions

23-09-2021
Instem que Ecologistes en Acció siga reconeguda com a «interessat» en el projecte d’ampliació de l’abocador de Xixona i que es contesten les seues al·legacions

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Angel Luna, acaba de fer pública una resolució en la qual recomana a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica que reconega la condició d’«interessat» en el procediment de Projecte i Estudi d’Impacte Ambiental per a l’ampliació de l’abocador de Xixona la Federació Ecologistes en Acció del País Valencià.

El defensor del poble valencià també insta que, en la seua condició d’«interessat», es notifique a aquesta associació ecologista l’estimació o no de les seues al·legacions, com també les resolucions que s’adopten al llarg del procediment.

El Síndic recorda que, segons la normativa que regula els drets d’accés a la informació en matèria de medi ambient, es consideraran persones interessades aquelles que:

a) Tinguen entre les finalitats acreditades en els seus estatuts la protecció del medi ambient en general o la d’algun dels seus elements en particular.

b) S’hagen constituït legalment almenys dos anys abans de l’exercici de l’acció i que estiguen exercint de manera activa les activitats necessàries per a assolir les finalitats previstes en els seus estatuts.

c) Segons els seus estatuts, desenvolupen la seua activitat en un àmbit territorial que resulte afectat per l’actuació o, si s’escau, per l’omissió administrativa.

Vegeu la nostra resolució.

Notícies relacionades