Actualitat

Actualitat del Síndic

Investiguem els impagaments als centres de menors

12-04-2019
Investiguem els impagaments als centres de menors

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha reunit hui amb els representants d’APIME (Associació Professional d’Institucions de Menors a la Comunitat Valenciana) en el curs de la tramitació de la queixa d’ofici sobre la demora en els pagaments als centres que atenen menors tutelats per la Generalitat, oberta el passat 28 de març.

D’acord amb els representants d’APIME, les demores esmentades estan obligant aquestes entitats sense ànim de lucre a recórrer a préstecs o línies de crèdit de la banca privada, de manera que han d’assumir els interessos de deute corresponents. Unes altres conseqüències dels endarreriments són els impagaments de nòmines dels treballadors o la limitació en les activitats d’oci dels menors. A més a més, algunes entitats, en no tindre liquiditat, poden arribar a endarrerir els seus pagaments mensuals a la Seguretat Social, amb la penalització corresponent. Des d’APIME assenyalen que aquesta demora en els pagaments als centres de menors és un problema estructural que es repeteix, any rere any, des de 1987.

Segons la informació a què ha tingut accés el Síndic, des que va finalitzar el contracte que els centres de menors tenien amb l’Administració, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives abona les factures pels serveis que aquestes entitats continuen prestant mitjançant el procediment extraordinari de pagament per rescabalament d’enriquiment injust. D’una manera o d’una altra, la veritat és que, a alguns centres, els deuen les mensualitats des del passat mes d’agost, i a d’altres, des del desembre (depenent del mes en què va concloure el seu respectiu contracte). En total, l’import aproximat del deute per als centres associats d’APIME puja a 12.646.734 euros.

En relació amb la queixa que tramita el Síndic, el passat 29 de març Cholbi es va dirigir a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per sol·licitar-li, entre altres coses, la relació de centres afectats per la finalització d’aquest contracte, la situació actual dels pagaments pendents i la data prevista de la seua liquidació. Així mateix, Cholbi vol conéixer la data prevista per a formalitzar el concert que done cobertura a la prestació del servei d’acolliment residencial de menors que es troben sota la tutela de la Generalitat.

Igualment, els representants d’APIME han comunicat al Síndic que s’han dirigit a la Fiscalia per a denunciar la falta de cobertura de les necessitats bàsiques dels menors que es troben sota la tutela de la Generalitat.

Notícies relacionades