Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Dependència – La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives es compromet amb el Síndic a millorar la gestió de prestació de cures en l’entorn familiar

Actualitat del Síndic

Dependència – La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives es compromet amb el Síndic a millorar la gestió de prestació de cures en l’entorn familiar

02-03-2018
Dependència – La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives es compromet amb el Síndic a millorar la gestió de prestació de cures en l’entorn familiar

A començaments del mes de febrer, el Síndic de Greuges va recomanar a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives una sèrie de mesures dirigides a resoldre les mancances detectades pel defensor durant la tramitació d’una queixa d’ofici sobre la prestació de cures no professionals per a atendre persones en situació de dependència.

En concret, el defensor del poble valencià denunciava que durant els tres últims anys el nombre de sessions formatives específiques per a curadors no professionals havia disminuït notablement, de manera que s’havia passat de 180  accions formatives en 2014 a tan sols 16 en 2016. I, en aquest sentit, recomanava a l’Administració que assegurara aquesta formació específica i reconeguda per llei.

Des del Síndic també s’insistia en la necessitat de desenvolupar un protocol per a fer un seguiment del PIA, en què s’especifique, com a mínim, la periodicitat i el contingut bàsic de l’informe de seguiment que cal realitzar, a més de l’òrgan competent per a dur-lo a terme.

Igualment, una altra de les conclusions a què arribava el Síndic després d’analitzar les dades oferides per l’Administració és que l’assignació d’aquesta prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar, lluny de ser excepcional com estableix la llei, supera el 50%de les prestacions atorgades durant l’any 2017. És per això que el defensor recomana a la Conselleria que adopte mesures per a assegurar que aquesta tipologia de prestació responga, en tot cas, a la millor cobertura de necessitats psicoafectives i a les derivades de la situació de dependència de les persones valorades.

Aquest conjunt de recomanacions ha sigut acceptat en la seua totalitat per l’Administració autonòmica.

http://www.elsindic.com/Resoluciones/10911349.pdf

Notícies relacionades