Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Li atorguen la beca de menjador que li havia estat denegada

Actualitat del Síndic

Li atorguen la beca de menjador que li havia estat denegada

22-02-2019
Li atorguen la beca de menjador que li havia estat denegada

Al començament del novembre de 2018, vam rebre en el Síndic de Greuges la queixa d’una ciutadana que relatava el seu periple per a aconseguir la beca de menjador per a la seua filla. La seua situació personal era, si més no, complicada: estava a l’atur des de feia anys i cobrava un subsidi de 430 euros, dels quals li havien descomptat 153 euros com a pagament del menjador de la seua filla corresponent als mesos de setembre i octubre, mentre esperava que li concediren la beca a la qual tenia dret.

Tot va començar a la primeria del passat mes de juliol, quan l’autora de la queixa va presentar una sol·licitud perquè la seua filla poguera optar a la beca menjador en el seu col·legi. La ciutadana autoritzava en l’imprés emplenat, de forma expressa, que la Conselleria obtinguera tota la informació necessària sobre la seua persona (grau de minusvalidesa, declaració de la renda, etc.).

Al setembre, la seua filla va resultar “exclosa” en la llista provisional dels becats, i des del col·legi li van comunicar que el motiu de l’exclusió era que no havien pogut consultar les seues dades fiscals. Contrariada per aquesta resposta, atés que havia autoritzat l’Administració per a obtindre la informació, la interessada va presentar en el col·legi el certificat d’IRPF perquè l’adjuntaren a la seua sol·licitud i ho va fer dins de termini de fer reclamacions.

No obstant això, al començament del mes d’octubre es van publicar les llistes definitives i la seua filla continuava “exclosa” d’aquesta beca, fet que la va obligar a presentar un recurs de reposició. Un mes més tard, en no tindre cap resposta per part de l’Administració, va presentar una queixa davant del Síndic, el qual es va dirigir a l’Administració educativa dues vegades per a sol·licitar la informació escaient sobre aquest tema.

Finalment, la Conselleria va comunicar al Síndic que el recurs es va revisar i es va comprovar que, efectivament, la filla de la interessada tenia 20 punts i, per tant, li corresponia el 100% de la beca de menjador, per la qual cosa vam donar per conclosa la nostra actuació.

Notícies relacionades