Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Li abonen els endarreriments de la Renda Valenciana d’Inclusió per import de 12.474 euros

Actualitat del Síndic

Li abonen els endarreriments de la Renda Valenciana d’Inclusió per import de 12.474 euros

20-08-2021
Li abonen els endarreriments de la Renda Valenciana d’Inclusió per import de 12.474 euros

Una ciutadana va presentar una queixa en el Síndic perquè al novembre de 2020 li van reconéixer la prestació de Renda de Garantia d’Inclusió (RVI) per la qual percebia un import mensual de 891 euros, però no li havien abonat els endarreriments -també reconeguts- que ascendien a 12.474 euros.

Quan el Síndic va sol·licitar informació sobre aquest cas a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, aquesta va contestar que l’import dels endarreriments no va ser abonat degut a un error en el moment de generar la nòmina. A noves preguntes del Síndic, l’administració va reconéixer que aquesta incidència no va ser comunicada a la interessada i que tampoc no se li va informar del seu dret a reclamar interessos.

Si bé la qüestió principal de la queixa es va solucionar al juliol d’enguany amb l’abonament dels retards, aquesta investigació ha posat de manifest una altra qüestió: la falta d’informació a la interessada de l’error comés i dels drets que li assisteixen.

Tenint en compte que la informació administrativa és un mitjà a través del qual els ciutadans poden accedir al coneixement dels seus drets i ser atesos els principis que regeixen l’actuació de les administracions públiques, entenem que es degué informar a la ciutadana amb caràcter immediat, perquè se li va notificar la resolució per la qual s’aprovava la RVI, però no va tindre cap coneixement de l’error comés, com tampoc, al tractar-se d’obligacions de l’exercici 2020, que era necessari un procediment especial per al seu reconeixement i pagament, cosa que demoraria (encara més) l’abonament de les quantitats reconegudes.

Notícies relacionades