Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Luna demana a Habitatge que faça automàtica l’ajuda al lloguer quan no puga concedir un pis públic als col·lectius més vulnerables

Actualitat del Síndic

Luna demana a Habitatge que faça automàtica l’ajuda al lloguer quan no puga concedir un pis públic als col·lectius més vulnerables

05-05-2022
Luna demana a Habitatge que faça automàtica l’ajuda al lloguer quan no puga concedir un pis públic als col·lectius més vulnerables

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha dictat una resolució en què insta la Conselleria d’Habitatge a concedir de manera automàtica l’ajuda al lloguer a les persones demandants d’habitatge públic quan no puga facilitar-los un allotjament i complisquen els requisits de pertànyer a una unitat de convivència especialment vulnerable o en risc d’exclusió social.

El defensor insisteix que, quan una persona sol·licita un habitatge públic, l’Administració ha de respondre-li en el termini legal de sis mesos i detallar-li com resoldrà el seu problema residencial.

Davant de la petició d’una cosa tan essencial com és l’habitatge, Luna considera “desenraonat” que la inscripció en el Registre de Demanda d’Habitatge tinga una validesa de dos anys i que fins i tot es puga prorrogar dos anys més. Cosa que es traduiria en el fet que, transcorreguts dos anys o quatre, pot ser que l’Administració no haja sigut capaç d’oferir cap solució a la mancança d’habitatge del ciutadà, amb la qual cosa contradiria el sistema establit per la llei valenciana de la funció social de l’habitatge.

Per això, aquesta institució ha manifestat reiteradament que, una vegada que la persona interessada ha exposat la seua necessitat d’habitatge, correspon a l’Administració pública competent posar en marxa tot el ventall d’accions i ajudes disponibles per a satisfer com més prompte millor el dret a un habitatge digne i assequible.

El Síndic proposa incloure en els formularis d’inscripció del Registre de Demanda d’Habitatge un apartat específic perquè, en cas de manca d’habitatge públic per a adjudicar, es puga sol·licitar alternativament alguna de les ajudes directes previstes per la llei. D’aquesta manera, no s’obliga la persona a estar pendent de les convocatòries d’ajudes que apareixen el DOGV per a sol·licitar-les expressament i se simplifiquen els tràmits del procediment.

Aquesta resolució de recomanacions és el resultat de la investigació que el Síndic va iniciar al novembre de l’any passat, a fi d’analitzar com podien afectar els drets de les persones demandants d’habitatge públic algunes de les previsions que preveu el nou decret del Reglament de Registre d’Habitatges de la Comunitat Valenciana i Procediment d’Adjudicació d’Habitatges.

La queixa d’ofici es va obrir per a investigar el possible incompliment per part del decret analitzat de la llei de la funció social de l’habitatge i l’obligació de tramitar la inscripció en el Registre de Demanda d’Habitatge només per via telemàtica. Pel que fa a aquesta última qüestió, el defensor ha suggerit a la

Conselleria que modifique el decret per tal de revisar aquesta obligació, ja que implica una vulneració de la llei de procediment administratiu i pot comportar una discriminació per als col·lectius més vulnerables a causa de la falta de garanties de l’accés, els mitjans i el coneixement de la tecnologia necessària.

Consulteu la resolució del Síndic sobre aquest assumpte.

Notícies relacionades