Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Luna reclama a Educació i Sanitat un pla específic contra l’alteració de la convivència, amb finançament, per a l’IES La Moreria

Actualitat del Síndic

Luna reclama a Educació i Sanitat un pla específic contra l’alteració de la convivència, amb finançament, per a l’IES La Moreria

15-06-2023
Luna reclama a Educació i Sanitat un pla específic contra l’alteració de la convivència, amb finançament, per a l’IES La Moreria

14/06/2023).- Arran dels greus problemes de convivència i salut mental que es van donar en l’IES La Moreria de Mislata, el síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, reclama a les conselleries d’Educació i Sanitat que elaboren un pla específic contra l’alteració de la convivència i que el doten amb finançament suficient. Un pla que haurà de comptar amb la implicació de tots els agents claus: des de l’alumnat a l’equip directiu, passant per personal docent i no docent, família, així com les administracions local i autonòmica.

Així consta, entre altres recomanacions, en la resolució de la queixa d’ofici que el defensor va obrir a la fi de febrer, després de tindre coneixement de la dimissió en bloc de l’equip directiu de l’IES La Moreria, ja que sentien “absolutament desbordats” pels problemes de salut mental i amb 15 menors amb el protocol activat per conductes suïcides o autolesions.

Davant la situació descrita en l’esmentat centre i després de l’estudi de l’expedient, Luna també insta totes dues administracions que, excepcionalment i durant el que resta del present curs així com per al següent, l’anomenat “Servei de Resposta Ràpida” de Sanitat estiga en contacte permanent amb els orientadors del centre.

Quant a les recomanacions dirigides a la Conselleria de Sanitat, Luna urgeix a facilitar l’accés dels alumnes als serveis professionals de salut mental i a la realització de programes d’intervenció primerenca en psicosi i d’atenció a l’alumnat del centre que presente problemes de salut mental.

A més, demana a Sanitat que proporcione formació sobre salut mental i la seua prevenció als  membres de la comunitat educativa de l’IES. Cal destacar que recrimina a aquesta conselleria la falta de col·laboració amb el Síndic per no haver-li facilitat dades concretes sobre les mesures d’intervenció implementades en el citat centre: “Sanitat es limita a indicar de manera genèrica els procediments establits, sense concretar si s’ha actuat o es preveu actuar en el centre docent públic, bé individualment o en coordinació amb la Conselleria d’Educació.”

Quant a la Conselleria d’Educació, el Síndic recomana implementar un projecte d’educació  emocional en l’IES, amb la finalitat que l’alumnat reba suport emocional i psicològic, aprenga a gestionar les emocions i a solucionar els problemes o conflictes que vagen sorgint. També considera necessari dotar de recursos personals el Programa d’Aula Compartida (PAC) i augmentar les hores del Pla d’Actuació de Millora (PAM), així com avaluar les mesures adoptades i que s’estudie reforçar l’orientació educativa.

De l’informe que la Conselleria d’Educació va remetre al Síndic es desprén que la plantilla no esva completar fins al 7 de març de 2023 i que, en relació amb el curs acadèmic passat, en aquest s’ha incrementat el nombre de conductes disruptives lleus i molt greus. Des del començament de curs, s’han iniciat 13 protocols per conductes autolítiques i ideació suïcida, i s’han obert altres dos protocols més per conductes violentes i agressions.

Per aquest motiu, el Síndic fa esment especial del programa “Imprescindibles” de prevenció de les conductes autolesives i el suïcidi i per a l’apoderament de l’alumnat. Luna exigeix activar-lo, si encara no s’ha fet, i incloure’l per al següent curs acadèmic.

Finalment, el defensor valencià no passa per alt les obres a realitzar en l’IES La Moreria, ressenyades en l’informe remés a la institució. Luna recorda que una educació de qualitat comporta que els centres docents disposen dels equipaments necessaris per a això: “La finalitat de proporcionar a l’alumnat una formació de qualitat, difícilment es podrà aconseguir si el centre docent on ha d’impartir-se no disposa dels mitjans materials necessaris per a satisfer les necessitats educatives de l’alumnat”. I insisteix que els poders públics han de donar resposta ràpida i àgil a les necessitats detectades en la instal·lació educativa. Un retard en la realització de les obres previstes “generarà majors perjudicis per a l’alumnat, a més d’una vulneració dels seus drets”.

Consulta la resolució del Síndic de Greuges sobre aquest assumpte

Notícies relacionades