Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Luna urgix a Educació a evitar la segregació d’alumnes desfavorits i la formació de guetos

Actualitat del Síndic

Luna urgix a Educació a evitar la segregació d’alumnes desfavorits i la formació de guetos

30-04-2024
Luna urgix a Educació a evitar la segregació d’alumnes desfavorits i la formació de guetos

El Síndic considera necessari disposar de la dada dels estudiants en situació de vulnerabilitat, per a combatre la desigualtat en els centres docents 

El síndic de Greuges, Ángel Luna, insta la Conselleria d’Educació a dissenyar un model per a detectar preventivament l’alumnat en situació socioeconòmica desfavorida, amb el propòsit d’evitar el fracàs escolar. A més, demana que en el finançament dels centres docents es tinguen en compte les necessitats d’este perfil d’estudiants i la complexitat dels centres on estan matriculats.

Així mateix, el Síndic urgix, per al pròxim curs escolar, una planificació que evite concentrar l’alumnat en situació de vulnerabilitat, amb la finalitat de reduir els nivells de segregació i la formació de guetos en els centres amb una composició socialment més desfavorida. Per això, Luna sol·licita que s’establisquen criteris de distribució equitativa, acompanyats de mitjans i d’una millora de l’acolliment, que faciliten la inclusió social i cultural.

D’altra banda, el defensor considera fonamental reforçar les polítiques de suport a les famílies d’estos menors, que permeten previndre les situacions de risc i evitar que, quan apareguen, deriven en situacions més greus. Així doncs, esta institució recomana millorar la informació a les famílies en relació amb el dret a l’elecció de centre i amb les possibilitats d’accés a beques, recursos i ajudes a l’estudi. De la mateixa manera, el Síndic recomana fomentar l’oferta educativa extraescolar i d’oci educatiu, les accions d’acompanyament i la tutorització de l’alumnat que estiga en esta situació.

El Síndic de Greuges va obrir el mes de febrer passat esta queixa d’ofici amb la finalitat de supervisar les actuacions de l’Administració educativa valenciana destinades a compensar les desigualtats. Segons l’informe de l’Estat de la Pobresa 2024, la taxa de risc de pobresa ha crescut un 9% (dos punts percentuals) a la Comunitat Valenciana respecte a l’any 2023. A més, cal destacar que el nombre d’alumnes amb necessitats de compensació de desigualtats (NCD) ha augmentat en els anys posteriors a la pandèmia, sense que, a la vista del resultat de la investigació del Síndic, s’hagen adoptat mesures específiques sobre este tema.

Luna considera que “l’educació juga un rol fonamental en l’explicació de les desigualtats socials. En este sentit, les persones som titulars de dos drets fonamentals que no poden garantir-se l’un sense l’altre: el de la no-discriminació i igualtat, i el de l’accés i gaudi de l’educació, com a manera de garantir que tots tenim les mateixes oportunitats, independentment del nostre origen”.

No obstant això, si bé és cert que el dret a l’educació contempla l’accés en igualtat de condicions, no totes les persones partixen d’estes. Així, l’alumnat de nivell socioeconòmic baix té quasi quatre vegades més probabilitats de repetir curs que el seu equivalent de nivell alt, com es reconeix en els seus últims informes PISA (Programa per a l’Avaluació Internacional dels Estudiants).

L’Administració educativa ha posat de manifest, en els informes requerits per esta institució, que no disposa de l’índex d’escolarització per centres dels alumnes que tenen necessitats de compensació. Esta falta de dades impedix poder valorar el procés cap a escoles inclusives amb l’objectiu de reduir la segregació en el sistema educatiu.

“Un tret definitori i, per tant, irrenunciable del sistema educatiu d’una societat democràtica és l’aposta decidida per la superació de les desigualtats. L’Administració ha de liderar este procés i no sols arbitrar els recursos necessaris a tal fi, sinó, més encara, impulsar i vetlar perquè tota l’organització escolar siga coherent amb este objectiu central de l’educació”, manifesta el Síndic.

Consulta la nostra actuació.

Notícies relacionades