Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Obrim una queixa d’ofici per la presència d’amiant en els centres educatius de la Comunitat Valenciana

Actualitat del Síndic

Obrim una queixa d’ofici per la presència d’amiant en els centres educatius de la Comunitat Valenciana

03-10-2018
Obrim una queixa d’ofici per la presència d’amiant en els centres educatius de la Comunitat Valenciana

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha iniciat una actuació d’ofici per a investigar el pla d’actuació per a la retirada de cobertes d’amiant de les instal·lacions docents de tota la Comunitat.

El defensor recorda que al febrer de 2017, com a resultat de la tramitació d’una altra queixa sobre aquesta problemàtica (201614063), va recomanar a la Conselleria d’Educació retirar amb urgència, i per part de personal especialitzat, les cobertes d’amiant dels centres educatius de la Comunitat Valenciana. Com que es tracta d’una substància potencialment perillosa, el defensor apressava a realitzar els treballs durant les vacances escolars, alhora que sol·licitava estar al corrent de les actuacions realitzades en cadascun dels centres detallats en la investigació.

La Conselleria d’Educació va acceptar aquestes recomanacions a l’abril de 2017. No obstant això, ha transcorregut any i mig des d’aquella acceptació i el síndic no ha rebut cap informació sobre les actuacions dutes a terme per a eradicar aquesta substància de tots els centres docents. I, no només això, sinó que aquesta institució ha continuat rebent noves queixes procedents de diversos municipis de la Comunitat en què continuen denunciant la presència d’amiant en els elements constructius de les instal·lacions educatives construïdes amb anterioritat a la prohibició del seu ús.

Per tot això, i a fi de tindre una visió global de la problemàtica, el síndic ha obert aquesta nova investigació i ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació el llistat de centres docents públics en els quals s’ha detectat l’existència d’amiant i la situació en què aquests es troben actualment. És a dir, vol conéixer el llistat de centres en què ja s’ha actuat, i la planificació/programació d’actuacions per a eradicar aquesta substància de la resta d’infraestructures educatives

Notícies relacionades