Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Proposem a Educació un canvi legislatiu per a agilitar la substitució i dotació de professionals de suport per a alumnes amb necessitats educatives

Actualitat del Síndic

Proposem a Educació un canvi legislatiu per a agilitar la substitució i dotació de professionals de suport per a alumnes amb necessitats educatives

13-08-2021
Proposem a Educació un canvi legislatiu per a agilitar la substitució i dotació de professionals de suport per a alumnes amb necessitats educatives

Des del Síndic de Greuges hem estat insistint en la necessitat d’esmenar les deficiències detectades en l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials. D’acord amb les queixes que arriben a aquesta institució, els principals problemes que troben els menors amb diversitat funcional o patologies greus i cròniques a l’hora d’accedir a l’educació estan relacionats amb la manca de dotació material i professionals de suport, sobretot: educadors, fisioterapeutes, logopedes, pedagogs, mestres d’audició i llenguatge o personal d’infermeria que faciliten la seua integració a l’aula i en el centre educatiu.

En aquest sentit, recomanem a Educació que duga a terme una modificació normativa i de protocols d’actuació que agilite al màxim els procediments de substitució, creació i dotació de personal de suport que atén els alumnes amb necessitats educatives especials en els centres docents sostinguts amb fons públics.

Recordem que el Síndic contempla, entre les seues funcions, el poder recomanar o suggerir que s’aproven o modifiquen normes reglamentàries quan observe que la seua inexistència o deficient contingut condueix a situacions materialment injustes.

Consulta les nostres actuacions més recents sobre aquest assumpte:

Notícies relacionades