Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Proposem un canvi normatiu per a agilitzar la substitució de professionals que atenen alumnes amb necessitats educatives especials

Actualitat del Síndic

Proposem un canvi normatiu per a agilitzar la substitució de professionals que atenen alumnes amb necessitats educatives especials

27-07-2018
Proposem un canvi normatiu per a agilitzar la substitució de professionals que atenen alumnes amb necessitats educatives especials

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a la Conselleria d’Educació per a demanar-li que valore la possibilitat de dur a terme una modificació legislativa que permeta agilitzar els processos de substitució i dotació de professionals que treballen en el camp de l’educació especial atenent xiquetes i xiquets amb necessitats educatives especials.

L’origen d’aquesta investigació es troba en la queixa presentada per diversos representants de l’AMPA del CEIP Jaume Balmes de València, en què denunciaven que els alumnes amb necessitats educatives especials d’aquest centre havien estat dos mesos en aula ordinària i quatre mesos en aula de Comunicació i Llenguatge sense educador. Segons els promotors de la queixa, aquesta circumstància va perjudicar seriosament els menors afectats, ja que no van poder assistir amb normalitat a les seues classes ni van poder dur a terme els programes d’autonomia, de manera que van perdre oportunitats d’aprenentatge.

Des de la institució del defensor del poble valencià s’insisteix a través de nombroses resolucions en la necessitat d’esmenar les deficiències detectades en l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials. D’acord amb les queixes que arriben al Síndic, els principals problemes que suporten els menors amb diversitat funcional o patologies greus i cròniques a l’hora d’accedir a l’escola estan causats per mancances relacionades amb la dotació de material i professionals de suport, sobretot de les especialitats següents: educadors, fisioterapeutes, logopedes, pedagogs, mestres d’Audició i Llenguatge o personal d’infermeria que faciliten la seua integració en l’aula i en el col·legi.

En aquest cas, el problema que subjau és el dels llargs processos administratius que transcorren a l’hora de dotar o substituir el personal que atén aquests alumnes i que generen situacions que impedeixen aplicar una vertadera educació inclusiva i de qualitat, la qual tenen dret a rebre.

El defensor aclareix que “no correspon a aquesta institució realitzar una suplantació de les responsabilitats que té atribuïdes l’Administració Pública Valenciana”, sinó que, en aquest cas, seria competència de la Conselleria d’Educació adoptar les mesures organitzatives que crega oportunes per a pal·liar les deficiències detectades i dotar els alumnes amb necessitats educatives especials del personal especialitzat que necessiten al llarg de tota la jornada lectiva i, en cas de produir-se una baixa, cobrir-la amb una substitució  immediata per a evitar situacions com la que es descriu en aquesta queixa.

La resolució del Síndic sobre aquest assumpte està publicada en la nostra web.

 

Notícies relacionades