Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Obrim una queixa d’ofici per les demores generalitzades en el reconeixement de la discapacitat

Actualitat del Síndic

Obrim una queixa d’ofici per les demores generalitzades en el reconeixement de la discapacitat

18-01-2019
Obrim una queixa d’ofici per les demores generalitzades en el reconeixement de la discapacitat

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha obert una actuació d’ofici per l’incompliment generalitzat dels terminis legals per a emetre la resolució del grau de discapacitat. Les queixes presentades per la ciutadania davant el Síndic sobre aquesta qüestió s’han triplicat, i han passat de 60 queixes l’any 2017 a 192 queixes el 2018, raó per la qual el defensor ha decidit iniciar aquesta investigació.

Dels expedients de queixa tramitats pel Síndic es desprén que, en alguns centres de valoració, les demores arriben a superar els setze mesos, quan es tracta d’un procediment considerat d’emergència ciutadana i la seua resolució no hauria de tardar més de tres mesos.

La pròpia Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives reconeix aquestos retards en la resolució d’expedients, tant en valoració inicial com de revisió de grau de discapacitat. Així ho recullen els informes remesos per aquest departament al Síndic durant la tramitació de les queixes en aquest últim any. Uns retards que l’administració atribueix a l’elevat nombre de sol·licituds rebudes en relació amb els mitjans existents en els diferents centres de valoració.

La resposta no acaba de satisfer al defensor, qui considera que s’estan provocant greus perjudicis a les persones amb discapacitat que veuen com el reconeixement dels seus drets i l’accés a determinades prestacions es retarda. A més, algunes d’aquestes ajudes i beneficis (com ara accedir a l’ocupació pública o a la Universitat, les deduccions fiscals, etc.) no tenen prevista la seua aplicació retroactiva, la qual cosa obligaria els afectats a iniciar tràmits encara més complexos.

Així mateix, diversos col·lectius de professionals de la Conselleria de Sanitat han mostrat la seua preocupació davant el Síndic per la falta de coordinació entre aquestos i els professionals dels centres de valoració i orientació de la discapacitat de la Conselleria d’Igualtat.

Per tot això, el Síndic s’ha dirigit a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a sol·licitar informació detallada i conéixer el nombre exacte de sol·licituds de valoració que van tindre entrada durant els tres últims anys (2016-2018), de les sol·licituds que han estat resoltes i les que es troben pendents de resoldre a l’esmentat període, així com el nombre de centres de valoració de discapacitat existents a la Comunitat Valenciana i dels professionals que conformen els equips de valoració en cadascun dels centres.

Notícies relacionades