Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Reclamem més control sobre els apartaments turístics de la ciutat de València

Actualitat del Síndic

Reclamem més control sobre els apartaments turístics de la ciutat de València

23-05-2018
Reclamem més control sobre els apartaments turístics de la ciutat de València

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recomanat a l’Ajuntament de València que adopte les mesures que siguen necessàries –inclosa la incoació dels expedients sancionadors- per a garantir que l’activitat dels apartaments turístics s’ajuste a la llei de contaminació acústica i a la del lloguer d’aquest tipus de pisos.

L’actuació del síndic té el seu origen en la queixa presentada per un veí de Russafa que indicava que des del març de 2014 estava denunciant les molèsties acústiques, com també els problemes de convivència i de seguretat que suporta com a conseqüència de dos habitatges destinats a lloguer turístic, que no compten, suposadament, amb les autoritzacions indispensables per al seu funcionament. I és que, d’acord amb el PGOU de València, no es permeten habitatges turístics en sòl residencial i es deixa únicament per a sòl terciari.

En relació amb aquesta situació, l’única informació subministrada per l’Administració ha sigut la relativa als intents –tots infructuosos- de fer-hi visites d’inspecció amb la finalitat de determinar la realitat de les denúncies formulades per l’interessat sobre l’existència d’apartaments de lloguer turístic en l’edifici en qüestió.

De la informació remesa per l’Ajuntament el síndic també dedueix la insuficiència i ineficàcia de les mesures adoptades per l’Administració arran de les denúncies formulades pel ciutadà, per a pal·liar un problema que experimenta i denuncia de manera constant. És per això que el defensor insisteix a adoptar les mesures pertinents a fi de determinar la realitat de les denúncies i, molt especialment, per a garantir que l’activitat que s’hi exerceix, si s’escau, s’ajuste a la llei.

Finalment, en el cas que existisca un incompliment de les obligacions que estableixen les normatives sectorials aplicables, el Síndic considera escaient posar en marxa els expedients sancionadors previstos en la legislació.

Vegeu el contingut íntegre de la resolució del Síndic sobre aquesta matèria.

Notícies relacionades