Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Reclamem més participació en les juntes rectores dels parcs naturals

Actualitat del Síndic

Reclamem més participació en les juntes rectores dels parcs naturals

04-06-2019
Reclamem més participació en les juntes rectores dels parcs naturals

El síndic de greuges de la Comunitat valenciana, José Cholbi, ha recomanat a la Conselleria de Medi Ambient que adopte les mesures necessàries per a garantir la participació d’un representant de les associacions d’usuaris de bicicletes de muntanya amb seu a la Comunitat Valenciana com a membre de les juntes rectores dels parcs naturals.

Així resol el defensor del poble valencià la queixa presentada per una associació de ciclistes de muntanya que posava de manifest les “serioses dificultats” que trobava aquesta entitat per a assistir a les juntes rectores dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana.

Davant de la petició d’informació sol·licitada pel Síndic, la Conselleria argumentava que la composició de cadascuna d’aquestes juntes rectores està establida per la Llei d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana i que la incorporació d’aquest col·lectiu hauria de dur-se a terme mitjançant la seua modificació, en no estar-hi previstos inicialment. Així mateix, l’Administració entenia que no existia un dret permanent i específic d’aquesta associació a participar de manera general en totes les reunions, i es comprometia a facilitar-hi la seua participació quan es tractaren temes relacionats amb els objectius de l’associació.

Aquest plantejament no ha sigut compartit pel Síndic, que no es cansa de repetir que el dret d’accés a la informació i la participació mediambiental exerceix un paper essencial en la conscienciació i l’educació ambiental de la societat, “es tracta d’un instrument indispensable per a poder intervindre amb coneixement de causa en els assumptes públics”.

A més, el Síndic discrepa de la interpretació que fa la Conselleria de la llei esmentada. Cholbi raona que aquesta associació de ciclisme de muntanya podria formar part de les juntes rectores a l’empara d’aquesta llei, ja que inclou col·lectius d’interessos socials, uns grups les finalitats fundacionals dels quals coincideixen amb la finalitat de l’espai natural protegit i/o les entitats que col·laboren en la conservació dels valors naturals.

Vegeu el contingut de la resolució del Síndic: https://www.elsindic.com/Resoluciones/11024772.pdf

Notícies relacionades