Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Reunió amb representants de la Plataforma d’Afectats per la nova llei del taxi a la Comunitat Valenciana

Actualitat del Síndic

Reunió amb representants de la Plataforma d’Afectats per la nova llei del taxi a la Comunitat Valenciana

05-07-2017
Reunió amb representants de la Plataforma d’Afectats per la nova llei del taxi a la Comunitat Valenciana

Els representants de la plataforma d’afectats per la nova Llei del taxi de la Comunitat Valenciana han traslladat aquest matí al Síndic de Greuges la seua preocupació per l’aprovació d’aquesta norma que es troba actualment en tramitació en les Corts Valencianes. En concret, la disposició transitòria primera obliga les persones físiques que són titulars de diverses autoritzacions de taxi a transmetre a altres persones físiques totes aquelles que excedisquen d’una en un termini màxim de dos anys o a adscriure a les restants autoritzacions de taxi un vehicle adaptat d’entre cinc i set places.

Els representants de la plataforma d’afectats han presentat els escrits dirigits amb data 30 de desembre de 2016 al president de la Generalitat i a la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori en què sol·licitaven una reunió per a explicar amb detall els problemes que es causaran a un important nombre de famílies si aquesta disposició transitòria primera és finalment aprovada amb la seua redacció actual.

Notícies relacionades