Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic considera inadmissible que el 35% de les denúncies més greus de locals d’oci hagen prescrit durant els últims tres anys

Actualitat del Síndic

El Síndic considera inadmissible que el 35% de les denúncies més greus de locals d’oci hagen prescrit durant els últims tres anys

21-02-2018
El Síndic considera inadmissible que el 35% de les denúncies més greus de locals d’oci hagen prescrit durant els últims tres anys

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, acaba de fer pública la resolució d’una investigació d’ofici sobre contaminació acústica a la ciutat de València. En la resolució analitza de manera detallada els principals problemes d’aquesta ciutat en relació amb el botelló, l’oci nocturn o la col·locació de terrasses (taules i cadires) en la via pública.

PRESCRIPCIÓ D’INFRACCIONS GREUS I MOLT GREUS

De la investigació duta a terme pel Síndic es desprén que entre un 30 i 40% de les infraccions greus o molt greus de locals d’oci a València prescriuen o han prescrit durant els últims tres anys. D’acord amb la legislació vigent, seria l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat l’ens competent per a sancionar aquest tipus d’infracció (greu o molt greu). No obstant això, la falta de mitjans autonòmics per a tramitar els expedients, no sols de València, sinó de tota la Comunitat Valenciana, està provocant la prescripció d’un alt percentatge d’infraccions.

Segons el parer del Síndic, es genera una situació d’impunitat injustificable que agreuja encara més la contaminació acústica existent. “L’infractor no té interés a complir la llei perquè, senzillament, no passa res” assegura Cholbi, alhora que recorda la recent sentència dictada pel Tribunal d’Estrasburg (de 16 de gener de 2018) que adverteix que les lleis per a protegir els drets garantits no serveixen de res si no s’apliquen correctament, igual que un sistema sancionador no és suficient si no s’aplica dins de termini i de manera eficaç.

A fi d’esmenar aquesta situació i evitar que continuen prescrivint aquestes infraccions greus o molt greus, el Síndic proposa dues solucions: una seria atribuir la competència sancionadora als ajuntaments, tal com reclama l’Ajuntament de València mateix des de fa anys (una mesura que podria ser viable com a mínim en els municipis de gran població); i l’altra seria incrementar notablement els mitjans econòmics, tècnics i personals de l’Administració autonòmica per a poder dur a terme aquesta labor de forma eficaç.

TERRASSES I INEFICÀCIA DE LES MESURES EN ZONES ACÚSTICAMENT SATURADES (ZAS)

La proliferació de taules i cadires en la via pública és tan elevada que els veïns no sols es queixen de les molèsties acústiques que generen les terrasses fins a altes hores de la matinada, sinó que hi ha zones on quasi no es pot transitar pels carrers. Són habituals els incompliments consistents a col·locar taules i cadires sense autorització o sense respectar el nombre màxim de les permeses. El soroll ambiental que es genera amb l’acumulació de moltes terrasses en una mateixa zona multiplica exponencialment les molèsties acústiques.

Per això, el síndic també ha demanat a l’Ajuntament de València que augmente el control i la vigilància sobre les terrasses, perquè aquestes complisquen amb les llicències concedides. Igualment, considera adequat deixar de concedir noves autoritzacions o ampliació de les atorgades en aquelles zones on hi haja saturació acústica.

Justament sobre les zones acústicament saturades (ZAS), l’Ajuntament de València va comunicar al Síndic que en els últims anys s’han declarat tres zones ZAS i una altra quarta hi va de camí. No obstant això, els fets demostren que les mesures adoptades en aquestes zones no estan funcionant correctament, ja que els veïns continuen sense poder exercir el seu dret al descans nocturn. És per això que el Síndic insta a adoptar mesures més eficaces en totes les ZAS, com també en les zones que actualment es troben en tramitació.

FALTA D’INFORMACIÓ SOBRE EL NOMBRE DE LLICÈNCIES I PERMISOS CONCEDITS

Els veïns afectats també es queixen de la falta d’informació municipal en relació amb les dades sobre terrasses i establiments autoritzats, és a dir, volen saber quantes terrasses hi ha legals i si estan complint amb les condicions de les llicències. Sobre aquest problema que també afecta diversos barris de la ciutat, el Síndic recomana tant a l’Ajuntament de València com a l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat que es constituïsca un Observatori del Soroll en què participen tècnics municipals i autonòmics, representants de les Forces i Cossos de Seguretat, i els representants de les associacions veïnals i d’hostaleria en les zones afectades perquè intercanvien informació actualitzada sobre la situació real existent en cada zona i les mesures necessàries que cal adoptar en cada moment.

INCREMENT DEL CONSUM D’ALCOHOL EN VIA PÚBLICA

Un altre dels problemes que aborda el Síndic en la seua resolució és l’augment de la pràctica del botelló. El consum d’alcohol en la via pública continua creixent de forma alarmant, especialment, entre els més joves. Es tracta d’un problema que preocupa aquesta institució, no sols per les molèsties generades de contaminació acústica, sinó també per la percepció de “normalitat” d’aquest consum entre els joves.

L’augment de sancions imposades no ha aconseguit frenar el consum d’alcohol al carrer. Per això el defensor insisteix en la necessitat de promoure campanyes i programes d’educació, sensibilització i prevenció del consum de l’alcohol dirigits especialment als adolescents i joves. Cal continuar insistint en la conscienciació sobre els riscos i efectes negatius per a la salut que comporta el consum de l’alcohol.

Consulteu la resolució del Síndic sobre aquest assumpte:
http://www.elsindic.com/Resoluciones/10910822.pdf 

Notícies relacionades