Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic de Greuges reclama personal de suport per a netejar xiquets i xiquetes d’infantil de 3 anys quan s’orinen o vomiten

Actualitat del Síndic

El Síndic de Greuges reclama personal de suport per a netejar xiquets i xiquetes d’infantil de 3 anys quan s’orinen o vomiten

19-02-2018
El Síndic de Greuges reclama personal de suport per a netejar xiquets i xiquetes d’infantil de 3 anys quan s’orinen o vomiten

El defensor no comparteix la pràctica d’avisar els pares perquè vagen a canviar-los

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha demanat a la Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport que faça un esforç perquè els centres d’Educació Infantil de la Comunitat Valenciana compten amb figures de suport que resolguen els problemes higienicosanitaris que es produeixen per la falta d’autonomia personal en els xiquets de primer curs.

A més, el defensor considera que l’omissió d’auxili per part dels adults del seu entorn més pròxim pot generar reaccions psicològiques no desitjades. En aquestes situacions, Cholbi entén que s’ha d’anteposar el benestar dels menors a altres qüestions organitzatives, és a dir, que “sempre caldria donar prioritat a la higiene, la seguretat i el benestar dels menors davant de qualsevol altra consideració”.

Aquesta recomanació es produeix després de la queixa que va presentar un pare del CEIP Cervantes de València, que mostrava el seu malestar i preocupació per la forma d’actuar d’aquest centre educatiu davant dels possibles accidents en el control d’esfínters o per vòmits dels xiquets de primer curs d’infantil. Bàsicament, el protocol consisteix a telefonar la mare o el pare del menor perquè  vaja al centre tan ràpidament com siga possible i netege el seu fill o filla, qui sovint no arriba als tres anys d’edat. Aquesta pràctica, tal com ha pogut comprovar el Síndic, no és exclusiva d’aquest centre i l’autor de la queixa la considerava cruel, poc higiènica i antipedagògica.

La Conselleria d’Educació, per la seua banda, va enviar un breu informe el Síndic en què indicava que no era funció dels professors canviar i netejar els xiquets que tinguen algun incident per incontinència. Si bé és cert que l’Administració educativa sí que dota d’educadors encarregats de la higiene corporal  les aules experimentals d’infantil de 2 anys (des de 2016), aquesta figura no està prevista per als alumnes d’educació infantil.

Cholbi considera que el fet de deixar el xiquet mullat i brut davant de la resta dels companys, a l’espera que arriben els seus familiars, col·loca el menor en una situació de desprotecció, inseguretat i humiliació. A més, moltes vegades el lloc de treball dels pares està lluny del col·legi, poden no tindre vehicle propi o senzillament no tenen llibertat per a abandonar el seu lloc de treball i anar a netejar els seus fills o filles quan s’embruten.

El Síndic recorda que l’educació infantil té entre els seus objectius l’adquisició d’hàbits i activitats relacionades amb la higiene corporal per a aconseguir una progressiva autonomia personal; una autonomia que alguns xiquets, especialment els més menuts de la classe, no tenen quan comencen el col·legi i per això necessiten un cert suport assistencial que atenga aquestes necessitats.

 

Consulteu la resolució del Síndic sobre aquest assumpte:

Http://www.elsindic.com/Resolucions/10911595.pdf

 

 

L’interés del menor ha de ser el principi rector d’aquells que tenen la responsabilitat de la seua educació i orientació” Punt 7. Declaració dels Drets del Xiquet.

Notícies relacionades