Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic insta la Mancomunitat Plana Alta a complir els seus deures legals sobre inserció laboral de persones amb diversitat funcional

Actualitat del Síndic

El Síndic insta la Mancomunitat Plana Alta a complir els seus deures legals sobre inserció laboral de persones amb diversitat funcional

20-12-2017
El Síndic insta la Mancomunitat Plana Alta a complir els seus deures legals sobre inserció laboral de persones amb diversitat funcional

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha tramitat la queixa presentada per una treballadora social amb discapacitat que va acudir a aquesta institució en entendre que s’havia vulnerat el seu dret a la inserció laboral en igualtat de condicions. D’acord amb la interessada, la van avisar de la borsa de treball de la Mancomunitat Plana Alta per a ocupar una plaça, però des del primer moment li van denegar les adaptacions que necessitava per a esmenar les seues dificultats de mobilitat.

D’acord amb la interessada, li van oferir dues solucions “o renunciava al lloc abans de començar, o  si començava a treballar, com que no podria fer el treball amb les condicions que em proporcionarien, hi hauria de renunciar també i seria pitjor, perquè constaria en el meu expedient“. Finalment, va optar per presentar un escrit de renúncia en què al·legava com a única causa la negativa, per part de l’Administració, a adaptar el lloc i les funcions de treball a la seua diversitat funcional, per la qual cosa sol·licitava no ser exclosa de la borsa i mantindre l’ordre per a futures vegades.

Va ser llavors quan l’afectada va acudir al Síndic i es va iniciar la investigació sobre això. Aquesta institució es va dirigir, tant a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, com a la Mancomunitat  Plana Alta per a demanar-los informació sobre la situació descrita.

La Conselleria d’Igualtat va confirmar al defensor que l’afectada tenia reconeguda la condició de persona amb discapacitat i mobilitat reduïda des de 2012, i liquidava l’assumpte tot al·legant que aquest tema excedia les seues competències, ja que “les qüestions que denuncia han sorgit entre ella i la Mancomunitat Plana Alta”.

Es tracta d’un argument que el defensor no comparteix, perquè si bé reconeix que la Conselleria, efectivament, no té competències directes en la resolució d’aquest assumpte concret d’àmbit local, el Síndic entén que qualsevol denúncia sobre l’existència de dificultats en la integració de persones amb diversitat funcional -ja siga per la negativa,  ja siga per la impossibilitat d’adaptar el lloc de treball- ha de ser una qüestió d’interés per a un departament concret de la Generalitat que porta com a denominació específica el nom “d’Igualtat i Polítiques Inclusives”. És per això que el Síndic recomana a la Conselleria més implicació i presència en qüestions com aquesta.

Per la seua banda, la Mancomunitat Plana Alta va justificar la seua actuació davant del defensor amb l’argument que la interessada havia renunciat voluntàriament a prendre possessió del lloc de treball oferit.

Per al Síndic, l’escrit de renúncia voluntària que va presentar l’afectada evidencia la negativa de la Mancomunitat a adaptar el lloc i les funcions de treball a les seues condicions de diversitat funcional i, en aquest sentit, entén que l’actuació de l’Administració ha sigut excessivament laxa en el compliment dels deures legals i socials en relació amb la integració laboral de la persona afectada.

No obstant això, i davant de la falta de recurs de reposició per part de la interessada, el Síndic entén que és un acte administratiu ferm i consentit, i  per tant recomana a la Mancomunitat Plana Alta que en futures actuacions extreme al màxim els deures legals recollits en la legislació sobre igualtat, integració social i transparència. I que, si arriba el cas, es justifique de forma adequada en l’expedient la impossibilitat contrastada d’adoptar les mesures d’ajustos raonables -que permeten garantir la integració sociolaboral de la persona en condicions de diversitat funcional-, i que s’expliquen les raons per les quals aquestes mesures excedeixen el que és raonable i resulten una càrrega excessiva per a l’Administració.

 

La resolució del Síndic sobre aquest assumpte està publicada en la nostra web.

Notícies relacionades