Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic insta Petrer a revisar la seua actuació per la denegació del permís de paternitat a un policia local

Actualitat del Síndic

El Síndic insta Petrer a revisar la seua actuació per la denegació del permís de paternitat a un policia local

09-12-2021
El Síndic insta Petrer a revisar la seua actuació per la denegació del permís de paternitat a un policia local

La intervenció d’aquesta institució s’inicià al setembre d’enguany, després de la queixa presentada per un policia local de l’Ajuntament de Petrer. En resum, hi denunciava la falta de resposta al recurs de reposició que va presentar contra la denegació del seu permís de paternitat. L’interessat havia gaudit d’una primera part del permís immediatament després del naixement del seu fill, i ara pretenia gaudir de la segona part en cicles setmanals, amb la finalitat de fer efectiva la conciliació de la vida professional i familiar.

Durant la tramitació de l’expedient, l’interessat comunicà al Síndic que el consistori havia donat resposta al seu recurs i li negava la possibilitat d’optar al permís de manera intermitent, tal com havia sol·licitat. L’Ajuntament, a través de la seua circular que regula aquest permís, va efectuar una interpretació restrictiva de la norma reguladora sobre el dret al gaudi del permís de paternitat, contrària als interessos del funcionari i a l’esperit i la finalitat de la norma.

Per la seua banda, el Síndic considera que, tenint en compte l’horari especial de la Policia Local, sotmés al sistema de torns 7/7 ─una setmana de treball i una setmana lliure─, aquest funcionariat ha de tenir el mateix dret que qualsevol altre personal municipal a gaudir del permís de paternitat en períodes setmanals, atés que ja s’havia definit la seua jornada anual (vacances, llicències, permisos, etc.) amb les equivalències corresponents.

Per al Síndic «plantejar que la llicència per paternitat s’ha de sol·licitar i gaudir les setmanes d’inactivitat implica desnaturalitzar el seu sentit». I conclou que l’actuació de l’Ajuntament, ni ha complit amb l’obligació de resoldre dins de termini el recurs, ni ha respectat el contingut essencial del dret a la conciliació de la vida professional i familiar, en obligar el personal subjecte a torns especials a gaudir de permisos en les setmanes de descans.

Per tot això, el defensor del poble valencià ha dirigit diverses recomanacions a l’Ajuntament de Petrer. En una d’aquestes recomanacions l’urgeix a revisar la circular en qüestió, a fi que no condicione el gaudi d’aquest tipus de llicències als períodes de descans. En una altra, li recomana revisar la seua actuació denegatòria del permís sol·licitat per la persona interessada.

Vegeu el contingut de la resolució del Síndic sobre aquest assumpte.